Výběr kandidátů na studium v MGIMO se uskutečnil v RSVK v Praze

Výběr kandidátů na studium v MGIMO se uskutečnil v RSVK v Praze

Dne 8. února 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konalo první výběrové kolo pro české kandidáty, kteří mají zájem o studium na ruské vysoké škole MGIMO. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR a Velvyslanectvím RF v ČR.

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (univerzita) MGIMO vznikl při Ministerstvu zahraničních věcí RF jako „kovárna“ diplomatických pracovníků. Univerzita má 8 fakult, 4 instituty a „Školu byznysu a mezinárodních kompetencí“. V současnosti v MGIMO probíhá bakalářské a magisterské studium v 16 oblastech přípravy a rovněž příprava aspirantů ve 28 vědeckých oborech. Realizuje se jazyková příprava v 54 cizích jazycích (20 jazykových kateder) a programy speciálního vzdělávání po ukončení vysoké školy.

MGIMO nabízí široké možnosti získání vysokoškolského vzdělání, různé formy zvyšování kvalifikace v mnoha oblastech mezinárodních vztahů, politologie, ekonomiky, práva, řízení, žurnalistiky atd., provádí důležitou vědecko-výzkumnou činnost, má široké mezinárodní styky, aktivně se účastní veřejného a politického života Ruska.

Absolvent této vysoké školy získává vzdělání, jež je založené na nejlepších tradicích ruské vysoké školy a diplomatických služeb a odpovídá mezinárodním vzdělávacím a vědeckým standardům.

K dnešnímu dni více než 40 000 osob získalo diplomy MGIMO. Tuto vysokou školu vystudovalo 5 500 cizinců z více než 60 zemí.

Na studium v MGIMO v rámci ruského speciálního Prezidentského programu z ČR na bakalářské a magisterské studium každoročně odjíždějí nejlepší kandidáti.

V prvním kole kandidáti složili zkoušku z ruského jazyka na úrovni B2, jež měla ústní a písemnou část: test z gramatiky, konverzace, čtení, psaní, poslech. Poté se konal pohovor s kandidáty, během něhož museli zdůvodnit svoji volbu, ukázat znalost reálií Ruska, povědět o sobě, svých koníčcích i cílech a rovněž popsat, jak vidí své studium a budoucí práci ve vybraném oboru.

Znalosti a motivaci kandidátů hodnotila komise ve složení: zaměstnankyně mezinárodního oddělení MŠMT ČR I. Ryšková, 2. tajemnice Velvyslanectví RF v ČR I. Makarenko, vedoucí oddělení vědy a školství RSVK v Praze V. Novoselovová, vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová, dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov.

Prvního kola výběru kandidátů na studium v MGIMO se zúčastnilo pět zájemců.

Tento článek je dostupný v: Russian