Setkání české mládeže, jež se chystá studovat na ruských vysokých školách, se uskutečnilo v RSVK v Praze

Setkání české mládeže, jež se chystá studovat na ruských vysokých školách, se uskutečnilo v RSVK v Praze

Dne 7. února 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo setkání zájemců o studium, studentů a mladých specialistů, kteří se chystají pokračovat ve studiu a vědeckém bádání na ruských vysokých školách. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Velvyslanectví RF v ČR.

Na setkání přišli především žáci, studenti, aspiranti a vědečtí pracovníci, kteří se přihlásili na studium v Rusku a absolvovali již první výběrové kolo v Česku. Jsou to absolventi středních škol, kteří plánují bakalářské a magisterské studium a účastníci Letní školy ruského jazyka, kteří se hlásí na více než 50 vysokých škol v Rusku, vědečtí pracovníci a učitelé českých vysokých škol, kteří na ruských vysokých školách a vědeckých ústavech provádějí společné rusko-české výzkumy, realizují společné projekty či si zvyšují kvalifikaci. Mezi hosty byli i ti, kdo plánují nebo teprve zvažují možnost studia v Rusku.

Cílem setkání bylo informovat všechny o tom, jak probíhá 2. kolo výběru, jak se hodnotí žádosti, o přípravě na odjezd, o právech a povinnostech zahraničních studentů po příjezdu do Ruska.

Dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov zahájil oficiální část a přivítal všechny přítomné. Sdělil, že studium v Rusku nabízí unikátní možnost nejen získat vynikající vzdělání, výrazně si zlepšit kvalifikaci, ale i pohroužit se do bohatého života ruských studentů a mezinárodního studentského společenství. Informoval o tom, že do Ruska každoročně přijíždí na studium jen na státní peníze asi15 000 zahraničních studentů. Popřál všem hodně úspěchů ve studiu, hezké dojmy a přání neustále se do Ruska vracet.

Vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví RF v ČR A. Vasiljev podrobně seznámil přítomné s tím, jak vystavit vízum ke krátkodobému studiu i k dlouhodobému pobytu. Podrobně objasnil požadavky na dokumenty, termíny, místa podání, upřesnil rozdíl mezi turistickým a studijním vízem, odpověděl na otázky spojené s požadavky migrační služby Ruska vůči cizincům.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová provedla krátkou prezentaci kurzů, informovala o možnostech studia jak ve skupinách, tak i individuálně. Podala výklad i o intenzivním kurzu před odjezdem na studia a možnosti složení zkoušky z ruského jazyka s následným obdržením mezinárodního osvědčení.

Pracovnice mezinárodního oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR I. Ryšková informovala o nejčastějších otázkách, spojených s výjezdem na studia do Ruska, o možnostech uznání v ČR získaného vzdělání či složených zkoušek a zápočtů a rovněž o záležitostech, spojených s vystavením dokumentů na ministerstvu a na českých vysokých školách při krátkodobých stážích. Rovněž uvedla, že dojmy studentů z Ruska za minulá léta je možné přečíst na webu „Dom inostrannych uslug“, kde se uvádějí i cenné praktické rady pro studenty, kteří byli v Rusku.

Vedoucí oddělení vědy a školství RSVK v Praze V. Novoselovová přednesla podrobný výklad o tom, jak probíhá hodnocení podaných žádostí ruskými vysokými školami, jak si mají počínat kandidáti před odjezdem a o prvních krocích po příjezdu na ruskou vysokou školu. Seznámila s webovými stránkami www.russia-edu.ru a Russia.study a rovněž s postupem,  jak hledat v osobním profilu studenta. Uvedla zajímavá fakta o systému ruského školství a statistice v oblasti vzdělávání. Sdělila přítomným informaci o Moskevském mezinárodním salonu vzdělání, který se připravuje v dubnu 2018, o činnosti RSVK v Praze a o oblastech činnosti Rossotrudničestva jako celku.

Po ukončení oficiální části se mnozí účastníci zdrželi na neformální besedu, výměnu názorů a kontaktů.

 

Tento článek je dostupný v: Russian