Večer u příležitosti 75. výročí Stalingradské bitvy v Ostravě

Večer u příležitosti 75. výročí Stalingradské bitvy v Ostravě

Dne 2. února 2018 se v Ruském domě v Ostravě uskutečnily slavnostní setkání a koncert věnované 75. výročí porážky německých fašistických vojsk sovětskými vojsky ve Stalingradské bitvě. Česko-ruská společnost v Ostravě a Ostravský ruský dům již několik desetiletí každoročně organizují slavnostní večer, věnovaný vítězství nad fašistickými vojsky ve Stalingradské bitvě. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na počátku vystoupil čestný konzul Ruska v Ostravě Aleš Zedník, v jehož podání zaznělo několik válečných písní v ruském jazyce. Hosty a vystupující přivítal i atašé generálního konzula Ruska v Brně A. Indyčenko.

Poté vystoupil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě K. Šesták. Následně předal slovo T. Galyninové, jež vystoupila jménem organizace „Děti válečného Stalingradu“. Ve svém emocionálním vystoupení informovala o tom, jak na jaře 1943 obyvatelé zničeného Stalingradu nehledě na rady architektů a stavařů, aby přenesli město na jiné místo, prohlásili: „Uhájili jsme tě, rodný Stalingrade, nyní tě znovu postavíme“. Zdůraznila, že tehdy bylo zničeno 95 % budov města a očištění plochy se ujaly většinou ženy. Podělila se o vzpomínky na to, jak po válce do škol přicházeli mladí vojáci a důstojníci a jejich vyprávění nezůstala bez velké pozornosti dětí. „Až do roku 1947 jsme si my – děti ve volném čase hrály na válku. Mým hrdinou byl generál K. Rokosovskij a moji přátelé mi dali roli Rokosovského. Věděli jsme, že armáda pod jeho velením rozdrtila fašisty. I nyní do škol Volgogradu 2. února přicházejí veteráni Velké vlastenecké války a vyprávějí.

Následovalo vystoupení ruských krajanů, žijících v Česku, ale narozených ve Volgogradě. Všichni obdrželi jubilejní odznaky a suvenýry. L. Vondroušková, která rovněž pochází z Volgogradu, přednesla své básně na válečné téma a předala všem suvenýry od Kulturně-osvětové společnosti na Moravě. Hosté večera zhlédli video z Volgogradu, kde bývalý starosta města J. Starovatych (nyní předseda Výboru ochrany míru) poblahopřál přítomným k svátku a poděkoval Česko-ruské společnosti v Ostravě a Ostravskému ruskému domu za aktivní spolupráci. Blahopřál též i čestnému konzulovi Ruska v Ostravě A. Zedníkovi k jubileu a poděkoval za aktivní činnost při identifikaci a opětovném pohřbení padlých sovětských vojáků, kteří bránili Československo.

Speciálním hostem setkání byla známá volgogradská pěvkyně N. Imedašvili – členka vedení Asociace pro mezinárodní spolupráci Volgogradu, která přednesla blahopřání od nevládních organizací Volgogradu a předala suvenýry od starosty Volgogradu čestnému konzulovi Ruska v Ostravě A. Zedníkovi. V jejím podání zazněla „Píseň o vojákovi“ volgogradského skladatele V. Miguly na verše Stalingraďanky M. Agašinové a jiné písně.

Na koncertě rovněž vystoupil soubor kytaristů, kteří zahráli a zazpívali válečné písně V. Vysockého.

Tento článek je dostupný v: Russian