V Praze byla zahájena personální výstava ruské sochařky Valerie Koškiny „Umění souhry“

V Praze byla zahájena personální výstava ruské sochařky Valerie Koškiny „Umění souhry“

 

Dne 1. února 2018 se v Praze v Czech photo centre konalo slavnostní zahájenípersonální výstavy ruské sochařky Valerie Koškiny „Iskusstvo garmonii“ (Umění souhry). Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Valerie Koškina se narodila v roce 1961 v Moskvě. V roce 1984 ukončila Moskevské vyšší umělecko-průmyslové učiliště (Stroganovské). Od roku 1992 umělkyně žije i s rodinou v Praze. Vytváří drobnou plastiku, medaile a užité umění. Její autorské medaile získaly zasloužené ocenění v profesionálních kruzích. Od roku 1994 je Valerie členkou České asociace medailérů (AUM), od roku 2002 je členkou Mezinárodní federace medailérského umění ((Fédération Internationale de la Médailles d’Art – FIDEM). Jako designérka spolupracuje se známými českými podniky na výrobu uměleckého porcelánu – «Rudolf Kämpf», «Royal Dux Bohemia»,«Haas & Czjzek» aj., které sériově vyrábí kolekce sošek podle jejích autorských modelů.

Díla umělkyně jsou pravidelně vystavována v galeriích a výstavních síních v Česku, Slovensku, Rusku, Holandsku, Itálii a Číně. Mnohá z nich získali do svých sbírek soukromí sběratelé.

Na výstavě jsou představena díla, vytvořená různými technikami. Mezi nimi jsou komorní (kabinetní) sochy, porcelánové sošky, dekorativní elektrické lampy, obrazy technikou „patchwork“ (výrobky z různobarevných ústřižků) a medaile.

Na zahájení umělkyně srdečně poděkovala všem hostům. Zvlášť poděkovala rodině za to, že ji podporuje a inspiruje v tvorbě.

Výstava v Czech photo centre potrvá do 4. února 2018.

Tento článek je dostupný v: Russian