„Nová škola“ provedla volně přístupnou hodinu v RSVK v Praze

„Nová škola“ provedla volně přístupnou hodinu v RSVK v Praze

Dne 30. ledna 2018 se v knihovně Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala prezentace učebních programů tréninku paměti a techniky rychlého čtení, představených Mezinárodní školou rychlého čtení, intelektuálního rozvoje a řízení informací „Nová škola“. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Učitelka školy O. Bočevarová informovala o existujících progresivních metodikách rozvoje myšlenkových procesů, včetně rychlého čtení a rozvoje myšlenkových procesů. Mimo jiné o „Antivěkovém programu“ pro lidi starší 50 let, kteří se chtějí zbavit zapomnětlivosti a únavy při studiu a rovněž si zachovat jasnou hlavu a psychické zdraví do hlubokého stáří. Předpokládá se, že s věkem se rozumové schopnosti člověka zhoršují. Podle učitelky školy není tento proces nezvratitelný. Především tehdy, když člověk pokračuje v trénování mozku a pravidelně ho zatěžuje. Provádění cviků na rozvoj paměti může zamezit snižování rozumových schopností, zvýšit soustředěnost, rychlost myšlení aj.

Návštěvníci hodiny plnili speciálně pro test vypracované úlohy na kontrolu paměti, pozornosti a myšlení. O. Bočevarová komentovala všechny získané výsledky a podrobně objasnila, jak kurzy tréninku paměti a rychlého čtení mohou pomoci uchovat si a rozvít intelektuální schopnosti.

Škola nabízí speciální kurzy pro zájemce každého věku. Děti 5-9 let potřebují program „Wunderkind“, který napomáhá rozvoji paměti, řečových center mozku, drobné motoriky, operativnosti myšlení, řeči a artikulačního aparátu. „Technika čtení“ pro děti 9-14 let jim umožní zrychlit myšlenkové procesy, naučí mozek systematizovat, klasifikovat a dávat do skupin informace. Program „Rychlé čtení. Řízení informací“ je určen pro mládež od 15 let a více. Je to optimální řešení pro ty, již potřebují všestranné ovládání informací.

Tento článek je dostupný v: Russian