Konference ruských krajanů ČR proběhla v RSVK v Praze

Konference ruských krajanů ČR proběhla v RSVK v Praze

Dne 28. ledna 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala konference ruských krajanů žijících v ČR. Jejím tématem se letos staly otázky dědičnosti generací a perspektivy mládežnického hnutí ruských krajanů v ČR. Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů (KRRK) za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Konferenci zahájila předsedkyně KRRK v ČR Ljubov Vondroušková, přivítala všechny účastníky a předala slovo čestným hostům.

Krajany pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij. Podtrhl, že „otázky mládeže se stávají prioritní oblastí činnosti koordinačních rad ruských krajanů v mnoha zemích“. Odvolal se na iniciativu předsedy Vládní komise pro záležitosti ruských krajanů v zahraničí, ministra zahraničních věcí S. Lavrova o vytvoření „nové, moderní struktury, zaměřené na konsolidaci mládežnické části zahraničního „Ruského světa“ – Mezinárodní sítě mladých krajanů“. Připomněl nadcházející volby prezidenta Ruska 18. března 2018 a vyzval přítomné, aby splnili svoji občanskou povinnost a zúčastnili se hlasování.

Dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov sdělil, že podpora krajanů v zahraničí je jednou z hlavních priorit v činnosti federální agentury Rossotrudničestvo a jeho zastupitelství v ČR. Informoval o mládežnických organizacích, které působí na bázi RSVK v Praze a o společných akcích. Poděkoval současné KRRK a všem organizacím krajanů, jež aktivně pracují v ČR.

Účastníky konference pozdravili zástupce ředitele Departamentu pro práci s krajany v zahraničí MZV RF A. Boldyrev a zástupce Centra humanitní a obchodní spolupráce s krajany v zahraničí města Moskvy (Moskovskij dom sootečestvěnnikov) A. Bejnenson. Informovali o tom, co se dělá pro podporu krajanů ruskými státními orgány a organizacemi.

Na konferenci rovněž vystoupil veterán Velké vlastenecké války, člen společnosti „Blokádníci Leningradu v ČR“ A. Andrejev, který letos oslaví 95. narozeniny.

Hlavní referát „Dědičnost generací a perspektivy mládežnického hnutí ruských krajanů v ČR“ prezentovala zástupkyně předsedy KRRK Anna Jevsinová (Hradec Králové). Zdůraznila, že pokud ještě před deseti, patnácti lety hnutí krajanů bylo záležitostí lidí středního a důchodového věku a účast mladých lidí byla spíše výjimkou než pravidlem, v současnosti můžeme hovořit o významném zapojení mládeže do těchto procesů. Mladí lidé se aktivně účastní kulturních a jiných akcí, dělají mnoho pro podporu a propagaci ruského jazyka a ruské kultury. Podtrhla nutnost aktivnější spolupráce ruských mládežnických organizací s organizacemi mladých ruských krajanů v jiných zemích, rozšíření styků s ruskými vysokými a středními školami.

Během besedy vystoupili zástupci společenských organizací krajanů z různých měst ČR a podělili se o informace ohledně účasti mládeže v kulturním a veřejném životě ruských krajanů, informovali o zkušenostech při přípravě a účasti na XIX. světovém festivalu mládeže a studentstva v Soči a jiných mezinárodních a národních festivalech, fórech, seminářích, soutěžích a dalších akcích. Na konferenci promluvili: J. Sorokinová – vedoucí zastupitelství, členka dozorčí rady a členka expertní rady ceny „Stříbrný lukostřelec – ČR“ a šéfredaktorka časopisu „Istočnik“ (Mariánské Lázně), O. Chorstniková – koordinátorka mládežnických a vzdělávacích programů MKI Klíč (Praha), D. Bittnerová – lektorka Karlovy univerzity (Praha), A. Vagin – Duchovní a kulturní centrum při chrámu sv. Petra a Pavla (Karlovy Vary), I. Šulcová – šéfredaktorka novin „Pražskij express“ (Praha) A. Pinskaja – ředitelka česko-ruské školy Věda (Praha), D. Kašicin – advokát (Praha), A. Pavlovová a T. Galickaja – „Pražskij klub znatokov“, K. Novikov – organizátor intelektuálních her (Praha), N. Cikinová – „Kovčeg – Archa“ (Teplice), J. Lorenzová – profesorka na gymnáziu (Velké Pavlovice), N. Mrazovová – studio MIX (Praha), X. Kovalová (Škola umění při RSVK v Praze), O. Orlov – Asociace podnikatelů (Karlovy Vary), M. Golubickaja – Klub podnikatelů „Dělovar“ (Praha), I. Šašurin (Klub Sambo Praha). G. Netopilová – Společnost česko-ruského přátelství (Praha).

Na závěr účastníci konference přijali rezoluci, ve které zobecnili získané kladné zkušenosti z činnosti mládežnických organizací krajanů. Podpořili vznik Světové mládežnické sítě a jiných forem činnosti, zaměřených na konsolidaci mládeže v zahraničí. Bylo rovněž přijato „Usnesení o KRRK v ČR“.

Na zasedání KRRK, jež proběhlo v rámci konference, bylo zvoleno nové vedení KRRK: předsedou se stal A. Stěpanov (folklorní soubor „Legija“), členy byro: V. Voroncovová (MKI Klíč), X. Kovalová (Škola umění při RSVK v Praze), J. Sorokinová (Zastupitelství ceny „Stříbrný lukostřelec v ČR“ a časopis „Istočnik“), I. Šašurin (Klub Sambo Praha).

Na závěr konference se konal koncert mladých interpretů, na němž zazněly oblíbené písně v ruském jazyce.

Na akci bylo přítomno více než 100 osob z různých míst Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian