Seminář za účasti českých podnikatelů v RSVK v Praze

Seminář za účasti českých podnikatelů v RSVK v Praze

Dne 24. ledna 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil seminář za účasti českých podnikatelů. Akce byla organizována českou společností „Klub Rusko“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Hosty a účastníky semináře přivítal prezident „Klubu Rusko“, známý český podnikatel a veřejný činitel Ing. Zdeněk Zbytek.

První část semináře byla věnována rozvoji spolupráce českých společností se společnostmi Republiky Kazachstán. Zdeněk Zbytek podrobně informoval o účasti české delegace na světové výstavě EXPO 2017 v Astaně a o prioritních oblastech spolupráce mezi českými a kazašskými podnikatelskými kruhy. Poté nadnesl téma energetického zabezpečení Republiky Kazachstán, hovořil o plánech dalšího rozvoje palivově-energetického komplexu republiky. Dle jeho mínění hlavní perspektiva spolupráce spočívá v moderních technologiích, využití investic a technologií českých energetických společností, a rovněž v projektovém financování přes české a ruské banky.

Poté byli návštěvníci semináře seznámeni s katalogy společností, které jsou členy Svazu průmyslu a dopravy (SPD) ČR – největšího sdružení českých zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR. Dozvěděli se rovněž informace o SPD a jeho činnosti v Kazachstáně. Byla představena řada společností, jež jsou členy SPD.

Ve druhé části setkání byly projednány otázky spolupráce českého obchodu se společnostmi Uzbekistánu. Mimo jiné se projednávalo téma vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, vypracování dokumentace a výběr dodavatelů pro účast v projektu stavby tepelných elektráren „Taškent-2“ a „Taškent-3“. Proběhly prezentace českých společností „UZV ReZ“, „ETD“, „Sigma“, „Kabex“ aj.

Na závěr semináře byla všem společnostem nabídnuta další spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, účast na akcích a výstavách, organizovaných SPD v roce 2018 a rovněž publikace informací v katalogu SPD na rok 2018.

Tento článek je dostupný v: Russian