Setkání českých absolventů MGIMO s metropolitou petrozavodským a karelským Konstantinem v RSVK v Praze

Setkání českých absolventů MGIMO s  metropolitou petrozavodským a karelským Konstantinem v RSVK v Praze

Dne 12. ledna 2018 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo setkání členů české organizace „Klub MGIMO“ s metropolitou petrozavodským a karelským Konstantinem (Gorjanovem). Akce byla organizována „Klubem MGIMO“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Večer zahájil předseda „Klubu MGIMO“ J. Krejčí, který představil účastníky setkání a poděkoval RSVK v Praze za dlouhodobou plodnou spolupráci a stálou podporu klubu.

Dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal všechny přítomné, blahopřál jim k novému roku a rovněž poblahopřál J. Krejčímu k 70. jubileu.

Člen Asociace ruských diplomatů a dozorčí rady Moskevského fondu míru, redaktor časopisu „Rodnaja Ladoga“ V. Zair-Bek pověděl o činnosti nakladatelství a časopisu, v jehož čele stojí metropolita Konstantin.

Metropolita petrozavodský a karelský Konstantin (Gorjanov) je předsedou Synodální bohoslužebné komise a členem Synodální bohoslovecké komise, laureátem řady literárních cen, profesorem, kandidátem lékařských a bohosloveckých věd. Vystudoval Lékařský institut a Moskevskou duchovní akademii, obhájil dvě disertace. Byl rovněž rektorem Minského duchovního semináře a Petrohradské duchovní akademie.

Metropolita představil přítomným svoji čtvrtou knihu „Apokalypsy revolucí“. Jedná se o sborník historických článků, které autor napsal za posledních dvacet let, kde na příkladu známých a méně známých událostí ruské a světové historie sleduje duchovní základy ruského světa, zvláštnosti jeho rozvoje, a rovněž tragické následky revolučních krizí pro Rusko.

Informoval též o současnosti Ruské pravoslavné církve v Rusku i v zahraničí, o práci komise pro identifikaci ostatků carské rodiny, o přípravě nových členů církve, o životě v klášteře aj. Podrobně se zastavil na vztazích církve a ruského státu. Zdůraznil, že v současnosti je pravoslavná církev nezávislá, jako nikdy před tím. Při tom si však uchovala dobré vztahy se státem. Na závěr odpověděl na četné dotazy účastníků setkání.

Aktivní beseda pokračovala i po ukončení oficiální části během rautu.

Na setkání v RSVK v Praze bylo přítomno více než 30 osob, především z řad českých občanů.

 

Tento článek je dostupný v: Russian