Vánoční koncert mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Vánoční koncert mezinárodního ženského sboru  „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Dne 13. prosince 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ženský sbor „Viva Voce“ (v překladu z italštiny Živý hlas) existuje již 17 let při Mezinárodní škole v Praze. V této sezóně sbor sdružuje představitelky 9 zemí – Maďarska, Německa, Egypta, Ruska, USA, Ukrajiny, Česka, Kolumbie a Japonska.

Před začátkem vystoupení ženského sboru hosty a účastnice přivítal dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil, že koncerty sboru jsou velmi populární a vždy v centru pozornosti diváků RSVK. Nakonec blahopřál všem přítomným k blížícím se svátkům.

Koncert moderovaly v českém jazyce vedoucí a dirigentka sboru Soňa Frídlová a sólistky Světlana Stěpanovová a Lidia Žerber (Rusko) v anglickém a ruském jazyce. Seznámily hosty s tradicemi zemí členek souboru, spojených s vánočními a novoročními svátky.

Sbor zazpíval populární vánoční kompozice v angličtině. Poslední píseň „Tichá noc“ zazpívaly v němčině, angličtině a ruštině.

Po vystoupení moderátorky večera pozvaly všechny přítomné na dobročinný bazar, který organizovaly členky sboru. Získané finanční prostředky půjdou na účet organizace Osvěta, z.s., která vznikla v dubnu 2017. Založily ji tři stejně smýšlející ženy pod vedením L. Ruzjakovové pro výrobu hraček, pomůcek a vzdělávacích materiálů pro slabozraké lidi, především děti.

Na bazaru hosté mohli získat vánoční a novoroční suvenýry. Byla rovněž organizována tvůrčí dílna malířky A. Večerské „Vánoční pohlednice“.

Koncert v Křišťálovém sále RSVK a dobročinný bazar navštívilo asi 50 lidí z řad ruských krajanů, Čechů a zástupců velvyslanectví různých.

Tento článek je dostupný v: Russian