Dne 9. prosince 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert na závěr pololetí žáků Dětského hudebního studia Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Již tradičně na konci každého pololetí žáci Dětského hudebního studia předvádějí své umění rodičům, příbuzným, přátelům a rovněž milovníkům dětské tvorby. Jak zdůraznila moderátorka koncertu a ředitelka studia I. Mertke, studium u nich je velmi prestižní a populární. Ve školním roce 2017/18 u nich studovalo 50 žáků. Mnozí z nich se stávají laureáty českých a mezinárodních soutěží již během studia a poté spojují svoji profesi s hudbou.

Koncert se skládal ze dvou částí. V první části vystoupili žáci L. Gvozděvové (housle) a S. Mkrtčjan (klavír). Program zahájili nejmladší klavíristé, kteří zahráli několik skladeb. Poté vystoupili jejich starší kolegové, v jejichž podání zazněly skladby světově známých autorů. Velký dojem udělalo vystoupení souboru houslistů, kteří vystoupili i sólově. V první části koncertu rovněž vystoupili i jiní klavíristé, kteří zahráli skladby R. Schumanna, W. A. Mozarta, G. Bizeta, A. Dvořáka aj. Absolventka školy, studentka AMU Praha V. Mkrtčjan přednesla árii Liu z opery „Turandot“ a ruskou romanci.

Druhou část koncertu tvořila vystoupení žáků I. Sergejeva (akustická kytara) a L. Šenšinové (klavír). Ve druhé části kromě mnoha jiných vystoupila nejmladší žákyně Natálka, která zahrála několik písní. Své umění hry na šestistrunné kytaře předvedlo sedm studentů. Poté vystoupili letošní absolventi klavírní třídy, v jejichž podání zazněla díla světových skladatelů. Po koncertě byly účastníkům předány čokoládové odměny a květiny. Na večeru v RSVK bylo přítomno asi 100 hostů.

Tento článek je dostupný v: Russian