Koncert moderní hudby „Akustičeskije ključi. Germenevtika avantgarda“ (Akustické klíče. Hermeneutika avantgardy) v RSVK v Praze

Koncert moderní hudby „Akustičeskije ključi. Germenevtika avantgarda“ (Akustické klíče. Hermeneutika avantgardy) v RSVK v Praze

Dne 8. prosince 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal koncert mladé klavíristky A. Ruď (Petrohrad) a známého ruského psychoanalytika D. Olšanského. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Angelina Ruď vystudovala Petrohradskou konzervatoř N. Rimského-Korsakova. Je prezidentskou stipendistkou a laureátkou mezinárodních soutěží. Je známa svým virtuózním podáním děl skladatelů – konceptualistů. Na jejím repertoáru jsou kompozice J. Cage, G. Ustvolské, L. Děsjatnikova a řady dalších skladatelů, známých svými experimenty ve stylech a způsobech podání hudby.

Dmitrij Olšanskij je ruský psychoanalytik. Vystudoval Filozofickou fakultu Leningradské státní univerzity, Východoevropský institut psychoanalýzy (Petrohrad), byl na stáži ve Škole Lacanovské psychoanalýzy v Paříži. Je autorem 300 vědeckých publikací, z nichž 4 jsou knihy.

Společné vystoupení Angeliny Ruď a Dmitrije Olšanského bylo pokusem objasnit posluchačům způsob vnímání avantgardní hudby.

Na koncertě zaznělo několik děl současných skladatelů: N. Chruščevové, E. Sati, J. Cage, F. Glasse a A. Parta. Před každým hudebním číslem Dmitrij Olšanskij informoval o možných variantách interpretace hudby. Podle jeho mínění objasnění hudby nemusí být historické, protože informace o té které době a znalost chronologie dat nenapomáhají chápání hudby. Umění objasňovat tkví v tom, dát posluchačům koncepci, akustické klíče k vnímání hudby, nikoli jim povědět o historii a epoše.

Zvláštní pozornost byla interprety věnována americkému skladateli J. Cageovi. A. Ruď zahrála jeho nejznámější skladbu „4,33“. V tomto díle nezní hudební nástroje, diváci poslouchají ticho a obklopující je zvuky. Skladatel nabízí posluchačům svoji koncepci minimalizmu a způsob vzájemného působení mezi zvukem a tichem.

Koncert byl ukončen skladbou ruské skladatelky N. Chruščevové „Pomalu a nesprávně“.

Koncert avantgardní moderní hudby v RSVK vyslechlo asi 50 hostů, především mladých lidí různých národností.

Tento článek je dostupný v: Russian