Zeměpisný diktát se konal v RSVK v Praze

Zeměpisný diktát se konal v RSVK v Praze

Dne 26. listopadu 2017 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnila mezinárodní vzdělávací akce Zeměpisný diktát, která byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Ruskou zeměpisnou společností (RZS).

První Zeměpisný diktát proběhl 1. listopadu 2015 v Rusku z iniciativy předsedy dozorčí rady RZS, prezidenta Ruska V. V. Putina. Tehdy se akce zúčastnilo více než 70 tisíc lidí. V roce 2016 diktát psalo již více než 185 tisíc obyvatel Ruska. Letos se diktát poprvé stal mezinárodním.

Před začátkem diktátu účastníci zhlédli video o RZS a filmy, které byly natočeny za jeho podpory: “Plato Putorana. Něpristupnaja krasota“, cykly „Multi-Rossija“, „Zapovědnaja Rossija“, „Věršiny Rossiji“, „Kstati o geografii“.

Poté se uskutečnila soutěž o zajímavých faktech z historie zeměpisu a ze života významných lidí, jejichž jubilea se slavila v roce 2017 – krajináře I. Ajvazovského, geografa P. Semenova –Tjaň-Šaňského a mořeplavce F. Vrangela.

Rok 2017 byl v Rusku vyhlášen Rokem ekologie a Rokem zvlášť chráněných přírodních oblastí. Letos systém rezervací Ruska oslavil sté výročí, a proto některé otázky soutěže byly věnovány historii a současnosti největších ruských rezervací.

Účastníci diktátu se dozvěděli o možnosti pracovat jako dobrovolníci v rezervacích a expedicích RZS a rovněž se zúčastnit směn v mezinárodních dětských střediscích „Artek“, „Orljonok“, „Okean“ a „Směna“.

V RSVK v Praze se Zeměpisného diktátu zúčastnilo 19 zájemců. Všichni poté obdrželi odpovídající potvrzení. Podle výsledků soutěže její nejaktivnější účastníci I. Jeropkina, T. Zakirov a I. Asadov obdrželi ceny.

Sám diktát se skládal z 30 otázek, které byly rozděleny do tří bloků: zeměpisné pojmy, zeměpisná mapa, zeměpisné obrazy.

Účastníci psali diktát anonymně a své výsledky se dozvědí na webu dictant.rgo.ru po 25. prosinci. Správné odpovědi budou publikovány 1. prosince na stejném webu.

V ČR se diktát konal též v česko-ruské škole Věda v Praze a rovněž Karlových Varech a Hradci Králové.

Tento článek je dostupný v: Russian