Prezentace ruského vzdělání na VUT v Brně

Prezentace ruského vzdělání na VUT v Brně

Dne 8. listopadu 2017 se na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického (VUT) v Brně konal Evropský den akademické mobility studentů. Akce byla organizována vedením VUT za podpory magistrátu města Brno s cílem nabídnout studentům možnosti studia v zahraničí.

Evropský den akademické mobility navštívili zástupci Visegrádského fondu, americké komise Fulbrighta, evropského programu Erasmus+, organizace CEEPUS Aktion, Akademické informační agentury, agentury Asia Exchange, Goethova institutu a německých vzdělávacích programů.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR se aktivně jednání zúčastnilo. Představilo svůj panel, na kterém prezentovalo možnosti studia v Rusku. Vedoucí oddělení vědy a vzdělání RSVK v Praze V. Novoselovová provedla dvě prezentace, během kterých zájemce seznámila se systémem vzdělání v Rusku. Informovala o možnostech studia a stážích na ruských vysokých školách, jak a kdy podat přihlášku, jak probíhá výběr pretendentů. Podrobně popsala i to, jak jsou přijímáni cizinci na jednotlivé vysoké školy, mimo jiné na MGIMO, Diplomatickou akademii aj. Zvlášť se zmínila o požadavcích na znalosti ruského jazyka a možnostech jeho studia jak v RSVK v Praze, tak i přímo v Rusku v Letní škole či v přípravných kurzech. Pověděla rovněž o možnosti složit zkoušky z ruského jazyka s obdržením mezinárodního osvědčení. Na závěr odpověděla na četné dotazy ohledně jednotlivých vysokých škol a regionů, možnostech studia podle speciálních programů v angličtině, podmínkách získání ruských diplomů aj.

Organizátoři jménem VUT poděkovali představitelům RSVK za účast na Evropském dni akademické mobility a pozvali Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, aby se zúčastnilo další akce.

Během následující besedy zástupci oddělení mezinárodních vzdělávacích programů magistrátu města Brno vyjádřili zájem o spolupráci s ruskými vysokými školami v rámci programu Erasmus+.

Akci Evropský den akademické mobility v Brně navštívilo více než 600 studentů.

Tento článek je dostupný v: Russian