Konference pro české učitele ruského jazyka se uskutečnila v Praze

Konference pro české učitele ruského jazyka se uskutečnila v Praze

Dne 8. listopadu 2017 se v Praze uskutečnila konference organizovaná českým nakladatelstvím Klett pro české učitele ruského jazyka základních a středních škol. Byla věnována otázkám metodiky výuky ruského jazyka na základních a středních školách v ČR. Konference se zúčastnilo více než 90 učitelů z různých koutů ČR. Akce byla organizována za podpory a účasti Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Nakladatelství Klett vydává učebnice cizích jazyků pro školy. Vydalo i soubor učebnic ruského jazyka „Klassnyje druzja” a „Klass!“, pracovní sešity a doplňkové materiály k těmto učebnicím. Na konferenci byly představeny novinky nakladatelství, mimo jiné i elektronické. Zaměstnanec nakladatelství P. Hlavička vedl tvůrčí dílnu, na které učitele seznámil s elektronickou a interaktivní variantou těchto učebnic.

Autorka učebnic „Klassnyje druzja” a „Klass!“, docentka Univerzity J.E. Purkyně (Ústí nad Labem) N. Orlovová vystoupila s přednáškou na téma „Hodina cizího jazyka – křižovatka kultur“ a vedla tvůrčí dílnu „Názornost na hodinách ruského jazyka“.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová vystoupila s prezentací na téma „Činnost RSVK v Praze při propagaci ruského jazyka a podpoře českých rusistů“. Účastníci konference se dozvěděli o dnech ruského jazyka, které se ve středisku konají pro studenty a jejich učitele, kurzech zvyšování kvalifikace, metodických seminářích pro učitele ruského jazyka a o spolupráci střediska se školami. Účastníci konference byli pozváni na V. metodický seminář „Maslenica“, který proběhne v RSVK v Praze v únoru 2018.

Během prezentace se hosté seznámili s kulturními akcemi, které se budou konat v RSVK v Praze, s činností knihovny střediska a možnostmi využití jedné z největších ruských elektronických knihoven „LitRes“. Tato informace vyvolala velký zájem českých čtenářů.

Několik seminářů konference bylo věnováno použití na hodinách ruského jazyka informačních technologií, videomateriálů, materiálů z internetu a metodik, které využívají elementy hry. Lektorka Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja informovala o práci s textem na hodinách ruského jazyka.

Tento článek je dostupný v: Russian