Čeští absolventi ruských (sovětských) vysokých škol oslavili 100. výročí Ruské revoluce v RSVK v Praze

Čeští absolventi ruských (sovětských) vysokých škol oslavili 100. výročí Ruské revoluce v RSVK v Praze

Dne 7. listopadu 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil Den absolventa ruských (sovětských) vysokých školAkce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol,Klubem MGIMO v ČR za podpory Velvyslanectví RF v ČR.

Letos byla tradiční akce věnována 100. výročí revolučních událostí v Rusku.

Slavnostní večer zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal všechny přítomné. Podtrhl důležitost tohoto historického data a aktuálnost tématu setkání – 100. výročí Ruské revoluce. Poděkoval absolventům za aktivní životní pozici a za to, že neztrácejí kontakt s Ruskem i jeden s druhým.

Předseda Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol V. Pick a předseda Klubu MGIMO J. Krejčí ve svých vystoupeních poděkovali Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za stálou podporu jejich činnosti a pohostinnost.

První část programu – „100. výročí Ruské revoluce v současné historické literatuře“ – byla zahájena prezentací knih zahraničních autorů: britských autorů Helen Rappaport “Dněvniki kňažon Romanovych. Zagublennyje žizni” (Deníky kněžen Romanovových. Zničené životy) a “Zastignutyje revoljucijej” (Zastiženi revolucí) a spisovatele fantasy China Miévilla “Okťabr: Istorija Russkoj revoljucii” (Říjen: historie ruské revoluce). Představila je překladatelka výše uvedených knih A. Movčanová.

Poté nové knihy, věnované 100. výročí Ruské revoluce, představil redaktor ruského nakladatelství „Jauza“ I. Petrovskij. Byly mezi nimi knihy V. Krestjaninova „Mjaťežnyj Kronštadt“ (Odbojný Kronštadt). 1905 – 1917 – 1921“, K. Nazarenka „Baltijskij flot v revoljucii (Baltská flotila během revoluce)1917 – 1918“ a rovněž unikátní dílo R. Gagkujeva a A. Repnikova „Vělikaja Revoljucija 1917 goda. Illjustrirovannaja letopis“ (Velká revoluce roku 1917. Ilustrovaná kronika).

Druhou částí akce byl kulatý stůl – „100. výročí Ruské revoluce – pohled historiků“. Na něm vystoupili: vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, zástupce předsedy Smíšené rusko-české komise historiků a archivářů, doktor historických věd, profesor E. Voráček; vedoucí Výzkumného centra dějin východní Evropy AV ČR, docent R. Vlček; bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Československa, člen Klubu MGIMO Z. Pírek; profesor Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, doktor historických věd J. Rychlík a profesor Petrohradské státní university, doktor historických věd K. Nazarenko.

Byly projednány následující otázky: vliv Ruské revoluce na nově vzniklé státy v Evropě, mimo jiné Československo, které v příštím roce oslaví 100. výročí svého vzniku; vliv revolucí na ekonomiku a sociální uspořádání států Evropy a celého světa; periodizace revolučních událostí v Rusku.

Čeští historici zdůraznili, že 100. výročí Ruské revoluce je jednou z nejdůležitějších událostí pro profesionální sdružení vědců z celého světa. Informovali o velkých konferencích, věnovaných tomuto tématu, jež se konaly v USA, Německu, Francii a Číně.

Profesor Voráček sdělil, že výstup Sovětského svazu z 1. světové války vyvolal nadšení politiků mnoha zemí, mimo jiné i Rakouska – Uherska.

Profesor Rychlík doplnil, že svržení cara Mikuláše II. a boj řady pohraničních území Ruska za právo na sebeurčení podnítila i české revolucionáře.

Profesor Nazarenko informoval o posledních historických výzkumech, o existujících v Rusku různých hodnoceních Ruské revoluce. Podtrhl, že je dnes běžné nahlížet na revoluční události v Rusku jako na jeden nepřetržitý proces. Právě v tomto aspektu je v současnosti projednáván model jednotné učebnice ruské historie pro střední školy. Při odpovědích na četné otázky se dotkl tématu „pseudohistorie“. Prohlásil, že jako jediný způsob boje s ní vidí rozvoj systému historické osvěty, mimo jiné na internetu.

Na závěr večera se všichni přítomní mohli seznámit s výstavou „Ruský revoluční plakát“, kterou představila Ruská národní knihovna (Petrohrad). Poté zájemci v neformálním prostředí besedovali, získali autogramy a vyměnili si názory.

Dne absolventa ruských (sovětských) vysokých škol se v RSVK zúčastnilo asi 60 lidí z řad Čechů a ruských krajanů.

Tento článek je dostupný v: Russian