VII. mezinárodní fórum rusistů „Bratislavská setkání pod Tatrami“ skončilo

VII. mezinárodní fórum rusistů „Bratislavská setkání pod Tatrami“ skončilo

Ve dnech 24. – 27. října 2017 se ve slovenském městě Ružomberok konalo VII. mezinárodní fórum rusistů „Bratislavská setkání pod Tatrami 2017“. Akce byla organizována Asociací rusistů Slovenska, Velvyslanectvím RF na Slovensku, Zastupitelstvím Rossotrudničestva na Slovensku, Ruským fondem kultury a Fondem „Russkij mir“ za podpory Ruské univerzity přátelství národů a Katolické univerzity (Ružomberok).

Na fóru se sešlo více než 100 učitelů ruského jazyka z Rakouska, Běloruska, Bulharska, Maďarska, Německa, Lotyšska, Litvy, Polska, Ruska, Slovenska, Turecka a Česka. Zúčastnili se ho i učitelé Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze.

Hlavním tématem setkání byla v roce 2017 učebnice ruského jazyka. V rámci fóra se konaly tři kulaté stoly. Na prvním byla projednána otázka, jakou musí být učebnice ruského jazyka pro žáky ve věku 8-14 let. Druhý kulatý stůl byl věnován žákům a studentům ve věku 15-18 let, třetí – učebnici pro studenty vysokých škol – budoucí učitele.

Účastníci se mohli seznámit s učebnicemi, které byly vydány v Srbsku, Maďarsku a na Slovensku. Během besedy byly projednány následující problémy: jaká má být učebnice – univerzální či národní; co je to „nová didaktika“ a co je to „nový učitel“. Učitelé se dělili o své zkušenosti a informovali o specifice výuky ruského jazyka žáků a studentů ve svých zemích, přemýšleli o principech vytvoření učebnice budoucnosti.

Při vyhodnocování práce kulatých stolů účastníci přišli k závěru, že učebnice ruského jazyka jak pro základní a střední školy, tak i pro vysoké, musí být nacionálně zaměřené a tvůrci takových učebnic musí být autorské kolektivy, které jsou tvořeny místními rusisty a odborníky z Ruska. Kromě toho, základem nových učebnic musí být princip mezinárodního vzdělávání.

Na závěr fóra proběhla II. evropská univerziáda „Zkušenosti a sny současného studenta ruského jazyka jako budoucího autora učebnice“. Na ní o své vizi učebnic ruského jazyka a zkušenostech práce s nimi informovali nejmladší účastníci – začínající učitelé, nedávní absolventi a studenti ruského jazyka.

Tento článek je dostupný v: Russian