Evropští vědci projednali 100. výročí ruských revolucí v RSVK v Praze

Evropští vědci projednali 100. výročí ruských revolucí v RSVK v Praze

Dne 27. října 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference „Revoluce 1917 v Rusku a slovanské národy střední a východní Evropy“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení MSU M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií pobočky Ruské státní sociální univerzity v Minsku. Akce se zúčastnili vědci z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

Konferenci zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal organizátory, účastníky a hosty. Zdůraznil, že XX. století může být právem pokládáno za století Ruska, jež začalo revolučními událostmi v roce 1917.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij ve svém vystoupení podtrhl nutnost objektivního vědeckého zkoumání historie ruských revolucí. Vyzdvihl vliv událostí v Rusku na osudy zemí a národů střední a východní Evropy, mimo jiné na vznik řady nezávislých evropských států. Bylo mezi nimi i Československo, jehož 100. výročí budeme slavit v roce 2018.

Na plenárním zasedání vystoupili: proděkan Fakulty státního řízení MSU M. Lomonosova profesor A. Polunov, doktor historických věd, s referátem „Dědictví roku 1917 a ideově-politický boj v Rusku“ a profesor PhDr. Jaroslav Vaculík z Masarykovy univerzity (Brno) s referátem „Ruští Češi během revoluce roku 1917“.

Poté konference pokračovala ve dvou sekcích: „Historické a sociální kořeny revoluce 1917 v Rusku a slovanské národy Evropy“ a „Průběh a následky revoluce 1917 v Rusku a slovanské národy Evropy“.

V první sekci s referátem vystoupili: vedoucí Centra euroasijských studií pobočky Ruské státní sociální univerzity v Minsku K. Ševčenko, doktor historických věd, („Historické a sociální předpoklady ruských revolucí roku 1917 v hodnocení českého politika a veřejného činitele Karla Kramáře“), proděkan Fakulty státního řízení MSU M. Lomonosova profesor A. Polunov, doktor historických věd, („Slovanský svět krátce před rokem 1917: perspektivy náboženské evoluce v hodnocení ruských církevních činitelů“). První sekce byla ukončena prezentací posledního vydání mezinárodní vědecké publikace „Russkij sbornik“, věnované událostem v Rusku v roce 1917.

Ve druhé sekci s referáty vystoupili: docent Karlovy univerzity PhDr. P. Kaleta („T. G. Masaryk a jeho ruská mise v roce 1917 a začátkem roku 1918“), docent Univerzity svatých Cyrila a Metoděje v Trnavě PhDr. A. Randin („Echo Říjnové revoluce 1917 v Bratislavě v roce 1945 – podle materiálů výslechů G. Michajlovského vojenskou kontrarozvědkou Druhého ukrajinského frontu), docent Fakulty historie MSU M. Lomonosova J. Borisenok , kandidát historických věd,(„Rok 1917 a ukončení První světové války jako faktory vzniku identity východních Slovanů na příkladu běloruského národa“).

Vystoupení byla doprovázena četnými dotazy posluchačů a živou besedou.

Na konferenci bylo přítomno více než 50 lidí. Byli mezi nimi zástupci velvyslanectví Ázerbájdžánu, Běloruska a Kazachstánu, čeští a slovenští vědci, veřejní činitelé a představitelé ruských krajanských organizací. Účastníci konference poskytli interview předním českým a slovenským novinám „Lidové noviny“ a „SME“.

Referáty účastníků konference jsou publikovány ve sborníku „Revoluce 1917 v Rusku a slovanské národy Evropy“, který byl vydán za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

 

Tento článek je dostupný v: Russian