Čeští studenti z Hradce Králové navštívili RSVK v Praze

Čeští studenti z Hradce Králové navštívili RSVK v Praze

Dne 19. října 2017 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo 15 studentů poslední třídy Gymnázia J.K. Tyla z Hradce Králové se svojí učitelkou ruského jazyka S. Langovou. Mladí lidé již několik let studují ruský jazyk, dobře ho znají a plánují skládat maturitu z ruského jazyka.

Při prohlídce Velkého sálu se návštěvníci seznámili s programem akcí, jež mohou v RSVK navštívit tento měsíc.

Poté hosté zašli do knihovny, kde jim byly předvedeny knižní novinky. Mladí lidé s potěšením prolistovali knihy známých ruských spisovatelů – klasiků i současných autorů a rovněž díla českých a zahraničních spisovatelů v ruském překladu. Knihovnice jim pověděla, jak se stát čtenářem knihovny RSVK v Praze a přihlásit se do elektronické knihovny LitRes. To zaujalo jak studenty, tak i jejich učitelku.

V Křišťálovém sále RSVK studenti a učitelka zhlédli výstavu „Plakát revolučního Ruska“, kterou poskytla Ruská národní knihovna z Petrohradu.

Studenti rovněž navštívili Kurzy ruského jazyka při RSVK v Praze, získali informace o jejich činnosti a možnostech zlepšit si zde své znalosti ruského jazyka. Ve středisku kolektivního přístupu byla pro hosty organizována konzultace ohledně přípravy ke zkouškám z ruského jazyka se získáním mezinárodního osvědčení. Hosté se seznámili se strukturou zkoušky, termíny jejího konání a rovněž s doporučenými učebnicemi.

Tento článek je dostupný v: Russian