Koncert Akademického sboru Permského státního institutu kultury v RSVK v Praze

Koncert Akademického sboru Permského státního institutu kultury  v RSVK v Praze

Dne 10. října 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert akademického sboru Permského státního institutu kultury „O ljubvi govoriť!“ (O lásce hovořit). Akce byla připravena Permským státním institutem kultury ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Akademický sbor vznikl spolu s institutem kultury v Permu v roce 1975. Zpočátku v něm byly jen ženské hlasy. V roce 2001 se jeho součástí stala i mužská skupina. V současnosti ve sboru vystupují studenti a absolventi katedry sborového dirigování.

Sbor je laureátem mnoha ruských a mezinárodních soutěží. Koncert zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který představil sbor a popřál divákům příjemnou zábavu.

Poté docentka Permského státního institutu kultury A. Makinová seznámila diváky s Permským krajem, jeho přírodními, kulturními a architektonickými památkami.

V podání sboru Permského státního institutu kultury zazněly ruské, běloruské a ukrajinské lidové písně. Speciálně pro pražské publikum sbor nastudoval skladby českého skladatele Z. Lukáše Michelangelo (č.1) a Picasso (č.3). Spolu se sborem vystoupily studentky univerzity J. Vasevová (klavír ) a N. Vasevová (housle), v jejichž podání zazněla skladby P. Čajkovského, F. Chopina a V. Kulikova.

Sbor se s diváky rozloučil skladbou uralského skladatele J. Pěrepelicy.

Publikum bouřlivě aplaudovalo každému číslu talentovaných mladých hudebníků.

Vedoucí akademického sboru, prorektorka pro uměleckou a tvůrčí činnost Permského státního institutu kultury T. Ivanovová poděkovala Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc při organizaci vystoupení a srdečné přijetí.

Tento článek je dostupný v: Russian