Slavnostní večer u příležitosti 73. výročí Karpatsko-dukelské operace v RSVK v Praze

Slavnostní večer u příležitosti 73. výročí Karpatsko-dukelské operace v RSVK v Praze

Dne 4. října 2017 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání veteránů u příležitosti 73. výročí Karpatsko-dukelské operace a počátku osvobození Československa od fašistické okupace. Akce byla organizována českými organizacemi Klub Rusko a Společnost Ludvíka Svobody ve spolupráci se  Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Slavnostní shromáždění zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který blahopřál veteránům a všem hostům k významnému datu v historii. Zdůraznil, že každoroční setkání v RSVK, věnovaná výročí začátku osvobození Československa od fašismu, jsou odpovědí na pokusy překroutit historii našich dvou zemí.

Prezident Klubu Rusko Ing. Zdeněk Zbytek rovněž poblahopřál hostům večera a zvlášť účastnici bojů na Dukle Věře Viněvské, kterou sál uvítal bouřlivým potleskem.

Hosty v sále pozdravili i zástupci velvyslanectví Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel informoval přítomné o tom, co se v současnosti dělá pro uchování památky na účastníky bitvy o Dukelský průsmyk a o stavu historického výzkumu na toto téma. Vyzdvihnul důležitou roli v této činnosti profesorky Zoji Klusákové – Svobodové – dcery Hrdiny Sovětského svazu, prezidenta ČSSR armádního generála Ludvíka Svobody.

O důležitosti uchování vzpomínek na tyto události, o ceně, kterou musela Evropa a celý svět zaplatit za likvidaci fašistického moru promluvili bývalý vice-premiér vlády ČR M. Grégr – syn velitele 1. československé tankové brigády; poslanec Parlamentu ČR J. Foldyna; senátor J. Doubrava; předseda Leteckého spolku Praha, letec a kosmonaut O. Pelčák. Významný český veřejný činitel, bývalý hlavní vojenský prokurátor M. Kříženecký ukončil vystoupení slovy: „Země, která odmítá svoji minulost, nemá ani budoucnost.“

Na závěr účastníci a hosté večera uctili minutou ticha všechny, kdož padli za osvobození Československa a rovněž již zemřelé veterány.

Na večeru bylo přítomno více než 200 hostů. Mezi nimi byli představitelé vojenského atašé a Velvyslanectví RF v ČR, Velvyslanectví Běloruska a Kazachstánu, čeští, slovenští a ruští veteráni Velké vlastenecké a 2. světové války, jejich děti a vnuci, důstojníci a generálové Československé lidové armády, veřejní činitelé, zástupci českých veteránských a společenských organizací, ruští krajané aj.

Po oficiální části hosté pokračovali v přátelské besedě během slavnostní recepce.

Ve foyeru mohli zájemci zakoupit novou knihu veterána ozbrojených sil Československa O. Jurmana „Dvojitý agent“.

Tento článek je dostupný v: Russian