Tisková konference v Planetáriu Praha, věnovaná 60. výročí startu první umělé družice Země

Tisková konference v Planetáriu Praha, věnovaná 60. výročí startu první umělé družice Země

Dne 3. října 2017 se v Planetáriu Praha konala tisková konference pro české a zahraniční novináře, věnovaná 60. výročí startu první umělé družice Země. Akce byla připravena Planetáriem Praha a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Velvyslanectví RF v ČR.

Na tiskové konferenci byli přítomni: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy ČR a představitel Česka v Evropské kosmické agentuře Ondřej Šváb, vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza a zástupce ředitele Planetária Praha Jan Šifner.

Jan Šifner podrobně informoval o přípravě letu, startu a práci na oběžné dráze první umělé družice Země. Zdůraznil, že cesta lidstva do vesmíru začala v noci ze 4. na 5. října 1957, kdy na oběžnou dráhu okolo Země byla vypuštěna kovová koule v průměru asi 60 cm, opatřená jednoduchým zařízením pro přenos radiového signálu. Nabídl přítomným dva modely první umělé družice Země v původní velikosti, jež vytvořili jeho kolegové a které zůstanou nadále stálými exponáty planetária.

Velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij blahopřál všem přítomným k 60. výročí startu první umělé družice Země. Zdůraznil, že tato událost se stala „průlomem naší země a celého světového společenství do vesmíru, odhalením nových obzorů pro další výzkum prostranství okolo Země“. Podělil se o hlavní mezníky v osvojování vesmíru a současné kosmické programy Ruska. Informoval též, že výzkum vesmíru odhaluje neomezené možnosti pro vzájemně výhodnou spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že Česká republika s jejím potenciálem a vědeckotechnickým výzkumem může a musí hrát v této oblasti důležitou roli.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza krátce pověděl o hlavních akcích na kosmické téma, které byly organizovány RSVK v Praze samostatně i ve spolupráci s českými partnery. Byla to setkání s ruskými kosmonauty A. Lazutkinem, J. Baturinem, V. Kovaljonkem, S. Krikaljovem, S. Avdějevem a R. Romaněnkem. Mezi nejvýznamnější akce zařadil mezinárodní filatelistickou výstavu „EuroSpace 2016“, kterou RSVK pořádalo spolu se Svazem filatelistů ČR v roce 2016, a rovněž výstavu „Kosmická móda“, která se uskutečnila v Planetáriu Praha v dubnu 2017. Informoval rovněž o výstavě Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea „Cesta do vesmíru“, jež byla v RSVK v Praze zahájena 25. září. Připomněl též festival ruských filmů o vesmíru, který je věnován tomuto datu a proběhne v říjnu v Planetáriu Praha. Poděkoval vedení planetária za plodnou spolupráci.

Ondřej Šváb podrobně informoval o současnosti českého kosmického odvětví. Sdělil, že Ministerstvo dopravy ČR koordinuje a realizuje plnění Národního kosmického plánu 2014 – 2019. Země pohlíží na kosmické odvětví jako na sféru s vysokým hospodářským, strategickým a vědeckým potenciálem, těsně spojenou s otázkami bezpečnosti. Už nyní mají kosmické technologie reálný komerční efekt. Řekl, že soukromé společnosti aktivně investují do perspektivních kosmických technologií, projektů a výzkumu. V současnosti Česko aktivně spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (EKA), národními kosmickými agenturami jiných zemí, účastní se evropských programů „Horizont 2000“, „Koperník“, „Galileo“, „Egnos“, „Eumetsat“. V nejbližší době se plánuje zapojení do programu monitoringu kosmického prostoru okolo Země SST. S EKA spolupracuje 23 českých vědeckých organizací a 34 místních firem.

Poté účastníci konference odpověděli na otázky.

V odpovědi na otázku o plánech letu nového českého kosmonauta Šváb uvedl, že se mu nepodařilo zúčastnit se nedávno konaného v Praze jednání s delegací „Roskosmos“. Pokud je mu však známo, konkrétní plány na toto téma zatím nejsou.

Velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij doplnil, že o daném tématu se na jednání hovořilo, ale iniciativa musí být na české straně a podobná spolupráce musí probíhat na vzájemně výhodném základě.

Na závěr akce zástupce ředitele Planetária Praha Jan Šifner předal velvyslanci RF v ČR Alexandru Zmejevskému a vedoucímu Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonidu Gamzovi pamětní medaile „55 let Planetária Praha“.

Na tiskové konferenci v Planetáriu Praha bylo přítomno asi 15 českých novinářů, mezi nimi i zástupci České televize, TV – Barrandov, Rádia Impuls, ČTK a rovněž 5 představitelů ruskojazyčného tisku. Velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij poskytl interview dvěma českým televizním společnostem. Česká televize vysílala akci v planetáriu v přímém přenosu.

Tento článek je dostupný v: Russian