Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR se zúčastnilo Mezinárodního dne akademické mobility studentů na ČVUT v Brně

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR se zúčastnilo Mezinárodního dne akademické mobility studentů na ČVUT v Brně

Dne 3. října 2017 na Podnikatelské fakultě ČVUT v Brně proběhl Mezinárodní den akademické mobility studentů. Akce byla organizována ČVUT v Brně ve spolupráci se zastupitelstvími různých zemí a mezinárodních organizací, jež se zabývají akademickou výměnou a stážemi studentů. Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR představilo studentům široké spektrum možností studia v Rusku a provedlo prezentaci řady ruských vysokých škol.

Na akci byli přítomni zástupci Visegrádského fondu (Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko), amerického vládního programu Fulbright, evropského projektu Erasmus+, organizace „CEEPUS Aktion“ (studium v Rakousku, zemích střední a východní Evropy), Akademické informační agentury (nabídka studia v Albánii, Bulharsku, Egyptě, Estonsku, Izraeli, Japonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Mongolsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Švýcarsku a Ukrajině), agentura „Asia Exchange“ (Indonésie, Jižní Korea, Čína, Malajsie, Thailand). Zvláštní blok byl věnován možnostem studia na Taiwanu.

Vedoucí oddělení vědy a vzdělávání RSVK v Praze V. Novoselovová seznámila studenty a učitele se systémem vzdělávání v Rusku. Podrobně informovala o možnostech studia a stážích na ruských vysokých školách, způsobech a termínech podání žádostí, systému výběru a rovněž o specifice přijímání cizinců na jednotlivé vysoké školy, mimo jiné na MGIMO a Diplomatickou akademii MZV RF. Zvlášť se pozastavila na požadavcích ohledně znalostí ruského jazyka a na možnostech jeho studia jak v RSVK v Praze, tak i bezprostředně v Rusku na Letních školách či v přípravných kurzech vysokých škol, možnosti složení zkoušky a získání mezinárodního osvědčení.

Během jednání rovněž vystoupili čeští studenti ČVUT, kteří byli v Rusku na stážích, zprostředkovaných Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Studenti vysoce ocenili kvalitu studia na ruských vysokých školách, úroveň učitelů a možnost zvolit si individuální plán studia. Podělili se o zkušenosti, jak si zvykali na Rusko a studentský život zde. Vzpomínali na výlety, bohatý kulturní program a celkové dojmy. Srdečně děkovali Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za možnost studovat v Rusku a za organizační a praktickou pomoc při stážích.

Na setkání na ČVUT v Brně bylo přítomno více než 70 českých studentů, z nichž mnozí projevili zájem studovat v Rusku.

Tento článek je dostupný v: Russian