Festival „Litěraturnoje varenije“ v Mariánských Lázních

Festival „Litěraturnoje varenije“ v Mariánských Lázních

Dne 12. srpna 2017 v Mariánských Lázních proběhl II. literárně-hudební festival „Litěraturnoje varenije“. Akce byla organizována zastupitelstvím Ceny „Stříbrný lukostřelec – Česko“ ve spolupráci s magistrátem města, za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a Generálního konzulátu RF v Karlových Varech.

Mariánské Lázně jsou všeobecně známé jako vynikající místo k odpočinku. Jsou též historicky úzce spjaty s Ruskem. Odpočívali a léčili se zde skladatel A. Rubinštejn, pěvci F. Šaljapin a L. Sobinov. Častým hostem zde byli i I. Turgeněv, I. Gončarov, N. Leskov, M. Gorkij a jiní významní představitelé ruské kultury. Právě proto se město stalo dějištěm festivalu Litěraturnoje varenije“.

Cílem festivalu je nejen připomenout, jak hluboké jsou historické kořeny, jež spojují český a ruský národ, ale i zdůraznit nutnost dalšího rozvoje vztahů a přátelství mezi oběma zeměmi a národy.

Na zahájení festivalu byli přítomni a vystoupili zástupkyně Ceny „Stříbrný lukostřelec – Česko“ J. Sorokinová, starosta Mariánských Lázní P. Třešňák, generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv a vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza.

Letos byl festival věnován1125.výročí narození M. Cvětajevové. Malířka a bard L. Dašková pověděla o životě známé ruské básnířky v Česku a jejích dílech, vytvořených zde. L. Svirskaja přednesla verše M. Cvětajevové, přeložené do češtiny. Ozdobou svátku bylo vystoupení ženského souboru ruských krajanek při RSVK „Ruská duše“, v jejichž podání zazněly ruské lidové písně.

Hosté festivalu měli možnost ochutnat švestková povidla, uvařená podle starého českého receptu, zúčastnit se semináře o floristice a soutěží a rovněž přednést své verše.

Program festivalu, jenž proběhl v městském parku U lesního pramene, zhlédlo více než 100 obyvatel města a hostů. Byli mezi nimi i ruští krajané z Prahy, kteří přijeli autobusem Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian