Rozvoj rusko-českých styků v oblasti středoškolského vzdělání

Rozvoj rusko-českých styků v oblasti středoškolského vzdělání

Ve dnech 30. června – 14. července 10 ruských studentů z města Ljubercy studuje a odpočívá v 1. turnusu Letní školy s výukou ruského a českého jazyka v Březnici (Středočeský kraj). Zde si osvojují základy českého jazyka, seznamují se s českým prostředím a českými vrstevníky. Letní škola působí každoročně již 11 let za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Spolu s ruskou mládeží za účelem vytvoření styků s českými vzdělávacími institucemi, k jednání a vytváření společných programů výměny studentů do Česka přijela i ředitelka Gymnázia „Intěres“ (Ljubercy) I. Sněgirovová a zástupkyně ředitelky pro výchovnou činnost L. Ašeulovová.

Municipální autonomní všeobecně vzdělávací instituce  Gymnázium č.16 „Intěres“ Ljuberecké municipální čtvrti Moskevské oblasti byla založena 1. září 2013. Dnes zde studuje 1300 studentů od 6 do 17 let. K dnešnímu dni je to jediný vzdělávací komplex, který efektivně realizuje posloupnost předškolního, základního a středoškolského vzdělání.

V únoru 2017 za organizační podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR v ljubereckém gymnáziu týden v rámci projektu „Rozšiřujíce hranice“ studovala studentka českého gymnázia Open Gate Tea Kratochvílová, která se chystá po střední škole pokračovat ve studiu na MGIMO. Dívka žila v ruské rodině, chodila na hodiny do ruského gymnázia a seznamovala se s památkami Moskvy.

Ve dnech 3. a 5. července se vedení ljubereckého gymnázia sešlo se svými českými kolegy z gymnázia v Příbrami a mezinárodního gymnázia Open Gate z předměstí Prahy. Setkání a jednání proběhla za podpory zaměstnanců Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Dne 3. července se ruští učitelé setkali se zástupcem ředitele gymnázia v Příbrami Petrem Hrubým, vedoucí výuky cizích jazyků gymnázia, organizátorkou krajských olympiád z ruského jazyka I. Maškovou a učitelkou ruského jazyka H. Štufkovou. Gymnázium je jednou z nejlepších škol v kraji s vysokou úrovní výuky ruského jazyka, který zájemci studují fakultativně jako druhý cizí jazyk. Během jednání byla domluvena výměna studentů na jaře 2018 formou „home stay“ (10-15 jedinců z každé strany).

Dne 5. července se vedení ljubereckého gymnázia sešlo s ředitelem a učiteli soukromého česko-anglického gymnázia pro talentované děti Open Gate. Dohodli se na možné výměně několika studentů na jaře 2018. Ruští studenti budou měsíc žít a studovat v Česku v angličtině podle mezinárodního česko-anglického programu gymnázia a čeští studenti budou žít v rodinách a navštěvovat hodiny na ljubereckém gymnáziu podle ruských vzdělávacích standardů.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR pomůže českým a ruským vzdělávacím zařízením v praktické realizaci sjednaných dohod.

Tento článek je dostupný v: Russian