Studenti Ruské akademie národního hospodářství a státní služby v RSVK v Praze

Studenti Ruské akademie národního hospodářství a státní služby v RSVK v Praze

Dne 4. července 2017 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo 30 studentů Ruské akademie národního hospodářství a státní služby při prezidentovi Ruské federace. Akce byla organizována českou turistickou agenturou „Consult Evropa“ a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Skupina studentů 3. ročníku Fakulty mezinárodních ekonomických vztahů přijela do ČR v rámci studijní a výrobní praxe. Spolu se svými učiteli J. a A. Panovovými shromažďují materiál pro své ročníkové a diplomové práce v oblasti mezinárodní ekonomické a kulturní spolupráce.

Studenti začali prohlídku Velkým sálem, kde se seznámili s bohatou kulturní, vědeckou a osvětovou činností RSVK v Praze. Poté navštívili knihovnu, kde je informovali o možnostech přístupu čtenářů do Prezidentské knihovny Ruska, internetové knihovny litres a zašli i do počítačové třídy a Literárního salonu.

V Křišťálovém sále ke studentům promluvili zaměstnanci Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza informoval o úloze a struktuře Agentury v Rusku i v zahraničí. Podrobně se pozastavil na nejvýznamnějších a nejzajímavějších akcích, které jí byly organizovány v ČR. Studenti se o problematiku živě zajímali a zadali mnoho otázek.

Poté o své práci pověděli vedoucí oddělení vědy a školství V. Novoselovová, vedoucí oddělení kultury A. Končakov a vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja. Studenty zajímaly jak obecné, tak i konkrétní otázky, např. možnosti zaměstnání v ČR, kdo a proč studuje ruský jazyk v Kurzech ruského jazyka při RSVK, jak jsou vybírány materiály pro organizovanou RSVK soutěž překladů a mnohé jiné.

Po setkání hosté poděkovali zaměstnancům RSVK za získané informace, fotografovali se, zadávali otázky a besedovali mezi sebou. Vyjádřili rovněž přání pokračovat ve spolupráci s RSVK v Praze a shlédnout večerní koncert Běloruského státního choreografického souboru „Choroški“.

V rámci programu připraveného Zastupitelstvím ruští studenti rovněž 3. července navštívili česko-ruskou banku „Expobank CZ“, kde se sešli s jejím vedením a vyslechli v ruském a anglickém jazyce referáty a prezentace, např. „Finanční sektor Ruska“, „Tendence rozvoje finančního sektoru Ruska v letech 2016-2017“, „Politika banky Ruska v oblasti odporu proti financování terorismu a legalizaci příjmů, získaných nezákonným způsobem“.

Studenti se v Česku zdrží do 10. července 2017.

Tento článek je dostupný v: Russian