Setkání ruské básnířky O. Bělovové-Dalinové s americkými studenty v RSVK v Praze

Setkání ruské básnířky O. Bělovové-Dalinové s americkými studenty v RSVK v Praze

Dne 29. června 2017 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo setkání básnířky O. Bělovové-Dalinové se studenty americké univerzity Southern Methodist University z Dallasu, kteří se v Česku nacházejí v rámci programu mezinárodní výměny a intenzivně studují na letních kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze.

Olga Bělovová-Dalinová se narodila v Murmansku. Vysokou školu vystudovala v Moskvě. Po přestěhování se do Česka vystudovala Karlovu univerzitu. V současnosti žije v Litoměřicích, kde učí angličtinu, píše verše a překládá. Je hlavní redaktorkou almanachu „Pražskij parnas“, členkou Svazu literátů Ruské federace a Svazu ruskojazyčných spisovatelů ČR. Je též laureátkou Pražského mezinárodního literárního festivalu v letech 2013 a 2014 (1. místo v nominaci Poezie).

Setkání s americkými studenty probíhalo v ruském a anglickém jazyce a mělo dvě části. V první básnířka informovala o historii ruské literatury od „Zlatého věku“ A.S. Puškina, L.N. Tolstého a F.M. Dostojevského do současných autorů jako je Z. Prilepin, V. Pelevin a B. Akunin.

Američtí studenti se živě zajímali o nastolené téma a zadali mnoho otázek. Zvlášť se zajímali o současné ruské spisovatele – autory sci-fi, témata jejich děl, o shody a rozdíly v metodách s jejich americkými kolegy.

Druhá část setkání byla věnována poezii. O. Bělovová-Dalinová přednesla verše V. Majakovského, A. Achmatovové, M. Cvětajevové aj. v originále a v překladu do angličtiny. Pověděla o problémech, se kterými se potýká překladatel poezie, když se snaží uchovat nejen smysl, ale i melodii originálu.

Na závěr O. Bělovová-Dalinová přednesla překlad básně své pražské kolegyně L. Svirské a několik svých básní.

Američtí studenti po zásluze ocenili znalosti a talent ruské básnířky. Po přednášce ji odměnili několika hudebními čísly na klavír.

Tento článek je dostupný v: Russian