Seminář „Aktuální otázky a nové směry ve výuce ruského jazyka“ na Ostravské univerzitě

Seminář „Aktuální otázky a nové směry ve výuce ruského jazyka“ na Ostravské univerzitě

Dne 28. června 2017 se na Ostravské univerzitě konal seminář „Aktuální otázky a nové směry ve výuce ruského jazyka“. Seminář organizovala katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity za organizační podpory Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Zúčastnilo se ho 20 učitelů ruského jazyka ze středních ostravských škol a zaměstnanci Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Na semináři doktor V. Vilímek představil projekt na podporu studia ruského jazyka na základních a středních školách na úrovni A1 a A2 s názvem „Russian Online“. Jedná se o interaktivní platformu pro studium ruského jazyka v režimu on-line. Program obsahuje slovník s více než 10 000 slovy s audio nahrávkou výslovnosti a základní gramatiku. Bude bezplatně k dispozici na internetu v 9 jazycích: v bulharském, českém, anglickém aj. Vytvoření webu a jeho činnost jsou financovány programem EU „Erasmus+“.
Ve druhé části semináře vedoucí oddělení vědy a školství RSVK V. Novoselovová vystoupila s video prezentací a informovala o možnostech studia v Rusku pro české studenty. Představila různé projekty, jež jsou spojeny s popularizací ruského jazyka a ruského vzdělání. Jsou to mimo jiné soutěž překladů beletrie, možnost účasti na Mezinárodní olympiádě z ruského jazyka a Letní škola ruského jazyka v RF.
Velkému zájmu učitelů se těšila výstava knih ruských autorů, které byly přeloženy do českého jazyka za poslední tři roky. Vydání knih ruských autorů v ČR proběhlo podle výsledků každoroční soutěže překladů, kterou pořádá RSVK v Praze.
Vedoucí kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja vedla dílnu na přípravu studentů ke zkouškám s osvědčením TORFL.
Účastníci semináře jednomyslně ocenili efektivitu a důležitost akce, která byla ukončena výměnou teoretických a praktických zkušeností.

Tento článek je dostupný v: Russian