V Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže „Poznej Rusko lépe“

V Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže „Poznej Rusko lépe“

Dne 14. června 2017 byli na Velvyslanectví RF v ČR oceněni vítězové a účastníci soutěže „Poznej Rusko lépe“, kterou organizovala Střední škola při Velvyslanectví RF v ČR za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Soutěž „Poznej Rusko lépe“ se koná již 11 let. Účastní se jí žáci a studenti, kteří studují ruský jazyk a jejich učitelé. Úlohy soutěže jsou rozděleny do tří částí: první je věnována kontrole znalostí ruského jazyka a skládá se z testu a napsání podrobné odpovědi podle určitého textu. Druhá a třetí část soutěže nabízí úlohy týkající se ruské historie a kultury.

Letos se soutěže zúčastnilo více než 40 studentů ze čtyř středních škol – Gymnázia J. Ressela (Chrudim), Arcibiskupského gymnázia (Kroměříž), Gymnázia Kroměříž a Gymnázia Šumperk.

Ve skupině účastníků, kteří studují ruský jazyk více než 3 roky, 1. místo obsadila studentka Gymnázia Kroměříž N. Bězděková, druhé – studentka stejného gymnázia N. Kurucová a třetí – studentka Gymnázia J. Ressela V. Burešová.

Mezi účastníky, kteří studují ruský jazyk od 2 do 3 let, se na 1. místě umístila studentka Arcibiskupského gymnázia D. Možná, na druhém studentka stejného gymnázia R. Obadalová a na třetím student téhož gymnázia O. Dejsal. Ve skupině, která studuje ruštinu méně než dva roky, získal 1. místo student Arcibiskupského gymnázia M. Pospíšilík, 2. místo student stejného gymnázia J. Tomšů a třetí studentka téhož gymnázia M. Tkačová.

Diplomy a dárky vítězům a účastníkům předali rada – poslanec Velvyslanectví RF v ČR F. Vladyševskij a ředitel Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR S. Solomachin.

Ve svém projevu k účastníkům soutěže F. Vladyševskij zdůraznil, že vítězové budou mít možnost bezplatně studovat v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze a v budoucnu za pomoci Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR mohou získat vysokoškolské vzdělání v Rusku.

 

Tento článek je dostupný v: Russian