Republikové shromáždění Česko-ruské společnosti v RSVK v Praze

Republikové shromáždění Česko-ruské společnosti v RSVK v Praze

Dne 27. května 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo celorepublikové shromáždění Česko-ruské společnosti, z.s. (dále jen ČRS). V současnosti má ČRS 23 tisíce členů. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zasedání zahájil předseda Česko-ruské společnosti Tomáš Lukavský, který přivítal členy rady ČRS a hosty. Poděkoval rovněž RSVK za plodnou spolupráci.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza přečetl pozdrav mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského. Zdůraznil důležitost a efektivitu vzájemné spolupráce Zastupitelství a ČRS při přípravě a konání společných akcí.

Poté Tomáš Lukavský vystoupil se zprávou rady o činnosti ČRS za posledních 5 let. Informoval i o plánech na další léta.

Během zasedání byly projednány otázky zlepšení dvoustranných vztahů mezi Ruskem a Českem v různých oblastech. Na programu byla mimo jiné i ekonomická spolupráce na státní úrovni a na úrovni soukromého podnikání. Důležité místo při projednávání zaujaly otázky studia a popularizace ruského jazyka. Byl konstatován růst počtu zájemců o studium ruského jazyka v ČR a zdůrazněna důležitost uchování vzpomínek na společnou historii obou zemí a národů.

Poté se uskutečnily volby členů rady ČRS a revizní komise. Novým předsedou Česko-ruské společnosti byl zvolen Jiří Klapka, který představuje Pražskou městskou radu, místopředsedou Josef Bína z Pardubické krajské rady.

Na zasedání bylo přítomno 34 členů rady ČRS a rovněž 20 hostů.

Tento článek je dostupný v: Russian