Koncert petrohradské klavíristky Angeliny Ruď v RSVK v Praze

Koncert petrohradské klavíristky Angeliny Ruď v RSVK v Praze

Dne 22. května 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal hudební večer klavíristky Angeliny Ruď, věnovaný Dni Petrohradu. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Angelina Ruď vystudovala Petrohradskou státní konzervatoř N. Rimského – Korsakova. Pobírá prezidentské stipendium a je laureátkou mnoha mezinárodních a ruských soutěží. Na jejím repertoáru jsou skladby G. Ustvolské, L. Děsjatnikova, J. Cage a jiných skladatelů, kteří jsou pověstní svými experimenty ve stylu a způsobu podání.

Na koncertě zazněly skladby petrohradských skladatelů XX. – XXI. století. Mnozí z nich jsou našimi současníky, se kterými se Angelina Ruď zná osobně. Díky tomu umožnila posluchačům lépe poznat tvorbu těchto skladatelů a mohla jim povědět i o jejich vnímání okolního světa.

Každá zahraná skladba byla doprovázena krátkým povídáním o tvorbě skladatele. Koncert byl věnován Dni Petrohradu, ale i jubileu její oblíbené skladatelky N. Chruščevové, která je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších, ale i rozporuplných autorek – novátorek.

Její skladbou Angelina Ruď zahájila koncertní program a sdělila, že skladbou Chruščevové koncert též ukončí. Poté posluchače seznámila s životem a dílem jiné petrohradské skladatelky A. Duchovlinské a zahrála její skladbu. Následovala raná skladba velkého skladatele D. Šostakoviče. Posluchači tak měli možnost porovnat dílo mladého Šostakoviče se skladbami současných mladých skladatelů. Klavíristka poté zahrála skladby oblíbené žákyně D. Šostakoviče G. Ustvolské a zdůraznila, že její dílo je v zahraničí, např. v Holandsku, kde probíhá festival G. Ustvolské, velmi oblíbené.

Na koncertě zazněla i díla jiných skladatelů, např. L. Děsjatnikova, G. Fjodora, a S. Slonimského.

Diváci s velkým zájmem poslouchali povídání Angeliny Ruď a každou skladbu odměnili bouřlivým potleskem. Na koncertě bylo přítomno více než 50 hostů z řad ruských krajanů, českých občanů a cizinců.

Tento článek je dostupný v: Russian