Těsně před Dnem vítězství proběhla prezentace knihy vzpomínek armádního generála Miroslava Vacka „Celý život v jednom šiku“

Těsně před Dnem vítězství proběhla prezentace knihy vzpomínek armádního generála Miroslava Vacka „Celý život v jednom šiku“

Dne 27. dubna 2017 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila prezentace nové knihy bývalého ministra obrany ČSSR a ČSFR, armádního generála v.v. Miroslava Vacka „Celý život v jednom šiku“. Akce byla organizována Klubem MGIMO za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Armádní generál Miroslav Vacek (1935) – bývalý náčelník Generálního štábu Československé lidové armády, poslední ministr obrany ČSSR a první ČSFR.

Před začátkem oficiální části se hosté seznámili s historickým zpravodajstvím o přípravě vojáků Československé lidové armády v období od roku 1946 do roku 1989 a zhlédli vystoupení folklorního souboru Elegie.

Večer zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal armádního generála v.v. Miroslava Vacka a všechny přítomné. Zdůraznil aktuálnost knihy a velký zájem o ni ze strany čtenářů.

Vydavatel knihy Viktor Švejda sdělil, že se s velkou radostí chopil vydání této již desáté knihy známého generála. Podtrhnul, že tato vzpomínková kniha je velmi odvážná, odhaluje mnoho nových a zajímavých faktů a „zjevně vyvolá nevoli některých současných a bývalých politiků“.

Sám Miroslav Vacek prohlásil, že se nikdy nebál otevřeně říkat své mínění ani před, ani po „sametové revoluci“. Právě proto v názvu knihy uvedl, že byl „celý život v jednom šiku“, nikdy neměnil své názory a nepřizpůsoboval se módním politickým proudům. Poděkoval Viktoru Švejdovi za to, že vydal text s nezávislými komentáři a názory. Upozornil, že ve svém hodnocení situace v ozbrojených složkách Česka, v EU a na světě  používá citáty jak svých stejně smýšlejících kolegů, tak i bývalých oponentů. Poděkoval manželce za podporu během celého života.

Místopředseda ÚV KSČM Josef Skála srovnal Miroslava Vacka s ledoborcem, který si razí cestu proudy lží a dezinformací. Zdůraznil, že Česko prožívá velmi zajímavý historický okamžik, kdy se hroutí dříve vystavěné překážky, jež dělili společnost na „své“ a „cizí“. Prohlásil, že „v současnosti stojíme s bývalými chartisty na jedné tribuně a společně hájíme zájmy Česka“, jejichž základ tvoří myšlenka kolektivní bezpečnosti a potřeba čelit agresivní politice NATO.

Vědec a novinář Jan Campbell popřál nové knize, aby byla stejně úspěšná, jako předcházející díla autora a stala se bestselerem.

Na prezentaci nové knihy v RSVK v Praze přišlo více než 100 hostů, především Čechů, mezi nimiž byli i zástupci místních HSP.

Po oficiální části hosté a přátelé armádního generála Miroslava Vacka ještě dlouho besedovali a nechávali si u autora podepsat jeho knihu.

Tento článek je dostupný v: Russian