Mezinárodní vědecko-praktická konference „Informační inovační technologie“ v RSVK v Praze

Mezinárodní vědecko-praktická konference „Informační inovační technologie“ v RSVK v Praze

Dne 25. dubna 2017 byla v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena IV. mezinárodní vědecko-praktická konference „Informační inovační technologie“. Akce byla připravena Moskevskou technologickou univerzitou (MTU MIREA) ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Oficiální část programu zahájil profesor, vedoucí katedry MTU MIREA, doktor technických věd Saigid Uvajsov, který přivítal hosty i účastníky a oznámil hlavní cíl konference – rozvoj mezinárodní spolupráce ve sféře inovační činnosti na základě moderních informačních technologií.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza přivítal účastníky konference, zdůraznil aktuálnost projednávaných otázek a popřál všem hodně úspěchů.

V oficiální části rovněž vystoupili ředitel Institutu elektroniky a telekomunikací Lublinské technické univerzity V. Vujcik (Polsko), rektorka Jugorské univerzity Chanty-Mansijského autonomního okruhu T. Karminskaja, vedoucí katedry Ufimské letecké technologické univerzity, profesor F. Ismajlov, generální ředitel společnosti „Nauka-Soft“ S. Chaljutin a ředitel Institutu dalšího vzdělání Dagestánské státní lékařské univerzity N. Omarov. Byl rovněž citován pozdrav profesora VŠE Praha J. Halíka.

Po plenárním zasedání na téma „Fundamentální problémy inovační činnosti“ se účastníci konference rozdělili do sekcí „Informační technologie ve vzdělání“, „Informační technologie ve vědě a průmyslu“ a „Informační technologie v sociálně-ekonomické sféře“.

Hlavní pozornost konference byla věnována projednání praktických otázek. Mimo jiné výměně zkušeností při řešení aktuálních problémů ve vzdělání, vědě, průmyslu a sociálně-ekonomické sféře; organizaci vědeckých kolektivů pro efektivní zavedení inovačních projektů; zabezpečení možnosti výměny mezinárodních zkušeností profesionálů a mladých odborníků a jiné aktuální otázky.

V rámci konference se uskuteční plenární a sekční zasedání, na kterých vystoupí zástupci mezinárodního vědeckého společenství z různých oblastí. Plánují se rovněž dílny, kulaté stoly, semináře a kurzy zvyšování kvalifikace.

Výsledky konference budou publikovány ve sborníku článků, jehož elektronická podoba se nachází ve Vědecké elektronické knihovně eLibrary.ru.

Prvního dne konference se zúčastnilo více než 70 učitelů a odborníků z Ruska a jiných zemí.

Konference potrvá do 28. dubna 2017.

Tento článek je dostupný v: Russian