100. výročí ruské revoluce oslavili v Uherském Brodě

100. výročí ruské revoluce oslavili v Uherském Brodě

Dne 26. března 2017 se v Uherském Brodě konal seminář, věnovaný 100. výročí ruské revoluce. Akce byla organizována Společností Jana Šrámka a Slovanskou jednotou za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Před začátkem semináře jeho účastníci položili květiny k památníku rudoarmějců, kteří padli v bojích za osvobození města od fašistů. Poté navštívili výstavu v místním muzeu, věnovanou významnému českému pedagogovi a osvícenci Janu Amosu Komenskému.

Poté se v konferenčním sále hotelu „Monde“ uskutečnil seminář. Účastníky přivítal zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Oleg Soloduchin.

Účastníci semináře zdůraznili velký vliv Velké říjnové revoluce na rozvoj současného světa. Domnívají se, že vznik a rozvoj „státu všeobecného blahobytu“, procesy dekolonizace závislých států, rozvoj masové vzdělanosti a vznik různých „sociálních výtahů“ jsou přímým důsledkem socialistické revoluce v Rusku. Podtrhli též blahodárné působení ruské revoluce na Československo. Při tom upomenuli vlastenecké pozice řady činitelů bílé emigrace během Velké vlastenecké války, mimo jiné výzvu A.F. Kerenského k ruskému lidu, aby se spojil včele J. V. Stalinem.

Ohledně únorové revoluce v Rusku se účastníci semináře domnívají, že tato etapa ruské historie není dostatečně prostudována českými vědci. Jsou přesvědčeni o tom, že současná česká historiografie přikládá málo pozornosti ruské historii a nechává ji na novinářích a laických historicích. Následně jednotlivé knihy více propagují pozici autora a nejsou tudíž skutečně historickými díly.

Semináře se zúčastnilo více než 30 českých občanů.

Tento článek je dostupný v: Russian