Umělecký večer Michaila Kazinika „Tajemství géniů“ v RSVK v Praze

Umělecký večer Michaila Kazinika „Tajemství géniů“ v RSVK v Praze

Dne 20. března 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal umělecký večer sovětského, ruského a švédského houslisty, muzikologa, autora a moderátora hudebních a jiných programů Michaila Kazinika. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Hosty a účastníky večera přivítal vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza.

Na začátku setkání Michail Kazinik pozval na scénu několik dětí a organizoval pro ně krátkou vyučovací hodinou formou hry. Spočívala v tom, že malí účastníci museli hádat díla známých skladatelů, např. W. A. Mozarta, J. S. Bacha, S. Prokofjeva či C. Debussyho, z nichž hudebník hrál úryvky. Díky vysvětlení v dostupné formě děti rychle pochopily rozdíly ve způsobu interpretace každého ze skladatelů a bezchybně vyřešily i ty nejsložitější úlohy.

Poté se Michail Kazinik s diváky podělil o dojmy z pobytu v Praze. Zdůraznil, že Praha je hudební město a vše je v ní nasyceno hudbou. Vysoce ocenil talent významných českých skladatelů a rovněž krásu české lidové tvorby. Následně houslisté Boris Kazinik (Stockholm) a Alexandr Šonert (Praha) společně zahráli několik typicky českých melodií.

Na koncertě též vystoupila česká operní pěvkyně Tatiana Janošová (Brno), která dříve učila zpěv v RSVK v Praze. Zazpívala několik starých ruských romancí, ukrajinskou píseň, árii z opery Carmen, píseň Lízy z muzikálu My fair lady a moravskou píseň za doprovodu Michaila Kazinika (housle), Alexandra Šonerta (housle) a Natalie Šonertové (klavír).

Sólově i v duetu na večeru vystoupili Boris Kazinik a Alexandr Šonert, kteří zahráli díla českého skladatele J. Kalivody. V podání Michaila Kazinika zazněla Chrámová sonáta W. A. Mozarta.

Na závěr hudebníci zahráli tři „Maďarské melodie“ A. Ešpaje a Židovskou svatební píseň. Během večera Michail Kazinik seznámil diváky s mnoha zajímavými fakty ze života skladatelů, jejichž díla zazněla.

Večer Michaila Kazinika měl velký úspěch. Náležitě jej ocenilo více než 120 posluchačů, kteří umělce odměnili dlouhým potleskem.

Tento článek je dostupný v: Russian