Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 13. března 2017 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívili studenti a učitelé gymnázia ze Žďáru nad Sázavou. Bylo to 25 mladých lidí, kteří již čtyři roky studují ruský jazyk a jejich dvě učitelky Marta Kulmová a Alena Ceplová. Na tomto gymnáziu se ruský jazyk vyučuje již mnoho let. Letos se jej učí více než 70 studentů.

Při prohlídce Velkého sálu se návštěvníci seznámili s programem akcí, jež mohou v RSVK navštívit tento měsíc a získali informace o soutěži „Ars poetika. Puškinův památník“, které se účastní jejich vrstevníci z celého Česka.

Poté hosté zašli do knihovny, kde se seznámili s bohatým fondem ruské literatury. Se zájmem si prohlédli vydání českých autorů v ruském jazyce. Na knižních policích mladí lidé našli známé a v dětství oblíbené knihy jako Harry Potter, pohádku „Mrazík“ a rovněž knihy ruských klasiků, o kterých jen slyšeli na hodinách ruského jazyka. Knihovnice jim pověděla i o tom, jak se stát čtenářem knihovny.

V Křišťálovém sále RSVK studenti a učitelé zhlédli výstavu ruské umělecké fotografky N. Bělencovové „Chráněná místa“. Studenty uchvátila divoká krása Uralu, zobrazená na fotografiích. Mnozí projevili přání pobývat v těchto místech.

Ve středisku kolektivního přístupu v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze byla pro hosty organizována vyučovací hodina o tvorbě A. P. Čechova. Studenti, již se na hodinách ruského jazyka seznamují s tvorbou ruských klasiků, přečetli povídku Čechova a zhlédli úryvky z filmů, jež byly natočeny na motivy jeho děl.

Během prohlídky, kterou vedla vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja, se čeští studenti dozvěděli mnoho nových zajímavostí o Rusku a činnosti Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian