Olympiáda z ruského jazyka na Gymnáziu Příbram

Olympiáda z ruského jazyka na Gymnáziu Příbram

Dne 9. března 2017 se na Gymnáziu Příbram uskutečnilo krajské kolo olympiády z ruského jazyka 2016/2017. Na pozvání organizátorů byly předsedkyněmi tří komisí, které hodnotily úroveň znalostí účastníků zaměstnankyně Ruského střediska vědy a kultury v Praze Veronika Novoselovová, Katěrina Zubkovskaja a Anna Hill.

Hlavním organizátorem tohoto kola byli učitelé ruského jazyka příbramského gymnázia včele s Ivanou Maškovou. Ruský jazyk zde studuje více než 150 zájemců. Vyznačují se vysokou úrovní znalostí a tradičně obsazují nejlepší místa v republikových a mezinárodních olympiádách z ruského jazyka. Studenti často navštěvují Rusko, o čemž svědčí fotografie na nástěnkách v kabinetě ruského jazyka.

Tohoto kola olympiády se zúčastnilo více než 50 studentů a žáků Středočeského kraje, kteří zvítězili v městských kolech. Všichni účastníci byli rozděleni do kategorií podle věku a délky studia ruského jazyka – základní školy, střední školy a gymnázia. Všichni plnili tři úkoly – poslech, četba a beseda na zadané téma.

Zaměstnankyně RSVK vysoce hodnotily přípravu účastníků, jejich motivaci a úroveň znalostí nejen ruského jazyka, ale i ruské historie a kultury. Na olympiádě byli přítomni i učitelé ruského jazyka ze škol, jež se zúčastnily minulých výběrových kol. Pro ně byl na dobu konání olympiády připraven speciální program zvyšování kvalifikace.

Vítězi krajského kola olympiády se ve svých kategoriích stali Veronika Lehečková (Gymnázium Kladno), Jan Šibrava (GaSOŠE Sedlčany) a Sabina Farková (Gymnázium A. Dvořáka – SOŠE Kralupy nad Vltavou). Vítězům byly předány speciální ceny a všem účastníkům čestné diplomy.

Organizátoři rovněž vyzdvihli vysokou profesionální úroveň kolegyň z RSVK v Praze, jež mají mezinárodní osvědčení na metodiku přípravy výuky a testování ruského jazyka.

Vítězové krajského kola se zúčastní finále – celostátního kola olympiády, jež proběhne 10. – 11. dubna 2017 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian