Kulatý stůl krajanů v RSVK v Praze

Kulatý stůl krajanů v RSVK v Praze

Dne 7. března 2017 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl krajanů, věnovaný parlamentním debatám „O současné politice Ruské federace vůči krajanům, žijícím v zahraničí“, které proběhnou 20. března 2017 v Moskvě ve Státní dumě Federálního shromáždění Ruské federace.

Účastníci kulatého stolu poukázali na pozitivní změny, jež se týkají krajanů jak v legislativě Ruské federace, tak i v praxi při aplikaci práva. Zvlášť zdůraznili zjednodušení procedury získání ruského občanství pro děti, které se narodily ve smíšených manželstvích.
Uvedli i řadu nevyřešených problémů. Konstatovali, že rychlou změnu a obnovení potřebuje platná „Smlouva mezi SSSR a ČSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních“ ze dne 12. srpna 1982, protože mnohá její ustanovení nezohledňují současné reálie.

Povšimli si nutnosti zlepšení právní informovanosti ze strany ruských zahraničních institucí, které se týkají otázek, spojených s penzijním zabezpečením ruských občanů, přípravy a účasti ve volbách do Státní dumy a při volbě prezidenta Ruska, s novinkami v daňovém a občanském zákonodárství.

Podpořili iniciativu řady poslanců Státní dumy a krajanských organizací ohledně obnovení pasivního volebního práva občanů Ruska, kteří trvale žijí v zahraničí.

Účastníci vyzvali poslance Státní dumy, aby maximálně zjednodušili proceduru získání či obnovení ruského občanství pro krajany. Minimálně navrhují posouzení otázky zavedení „karty občana Ruska“ či zrychleného získání ruských dlouhodobých vícenásobných víz pro ně. Podpořili iniciativu směřující k zanesení příslušného návrhu zákona skupinou poslanců včele s Konstantinem Zatulinem.

Zazněly rovněž návrhy ohledně zjednodušení procedury akreditace zahraničních vzdělávacích institucí, které provozují svoji činnost v ruském jazyce a podle ruských osnov. Velký počet připomínek se týkal těžkostí při získávání podpory pro komerční kulturní a vzdělávací projekty (činnost ruských škol a mateřských škol, vydávání učebnic ruského jazyka, distribuce ruských knih aj.) ze strany Ruska.

Jednání proběhlo konstruktivně. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci asi 20 společenských a komerčních organizací, včetně těch, které jsou členy Koordinační rady ruských krajanů v ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian