Zahájení výstavy „První kosmonautka na světě“ v RSVK v Praze

Zahájení výstavy „První kosmonautka na světě“ v RSVK v Praze

Dne 3. března 2017 byla v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena filatelistická výstava, jež je věnována 80. výročí narození první kosmonautky na světě Valentiny Těreškovové. Výstavu připravil Český svaz filatelistů ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Známému českému filatelistovi P. Fencelovi se podařilo shromáždit unikátní sbírku materiálů, jež dokumentují životní a profesní dráhu Těreškovové. Na výstavě jsou prezentovány unikátní poštovní známky, pohlednice a obálky věnované první kosmonautce. Exponáty názorně a podrobně ukazují dětství a školní léta hrdinky, vypovídají o rodičích, vstupu mezi pionýry a do komsomolu, o studiu na večerní škole a práci v tkalcovském závodě. Jednotlivé materiály jsou věnovány rovněž jejímu zájmu o parašutismus a vesmír a také vzniku oddílu kosmonautek. Bohatá mezinárodní sbírka známek demonstruje hlavní cíl vyslání do vesmíru právě ženy – pozorování vlivu beztíže na ženský organismus.

Nejzajímavější exponáty výstavy v Křišťálovém sále RSVK v Praze představil sám sběratel, filatelista Petr Fencel, který podrobně informoval o hrdinském činu Těreškovové, o nejvýznamnějších okamžicích jejího života, mimo jiné i o její návštěvě Československa.

Poté vystoupil český spisovatel a novinář Zdeněk Hrabica, který stál v 60. letech v čele Československého svazu mládeže. Valentinu Těreškovovou dobře znal a často s ní besedoval na začátku její aktivní státní a veřejné činnosti. Podrobně hostům vyprávěl také o období, které strávil ve společnosti sovětských kosmonautů Jurije Gagarina, Valentiny Těreškovové a Alexeje Leonova.

O své vzpomínky, kdy pracoval pod vedením Valentiny Těreškovové v Ruském středisku pro mezinárodní vědeckou a kulturní spolupráci (Roszaruběžcentr) v letech 1996 – 2004, se podělil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza. Zdůraznil, že díky ní se v období 1994 – 2004 podařilo uchovat a zlepšit styky, jež organizace získala za předcházející desetiletí práce. Uvedl, že Valentina Těreškovová se i v současnosti aktivně zabývá veřejnou činností a nikdy nezůstává lhostejná k prosbám všech, kdo se na ni obracejí.

Vesmírná tematika a filatelie se tradičně těší velkému zájmu české veřejnosti. Zahájení výstavy „První kosmonautka na světě“ v Křišťálovém sále RSVK v Praze nebylo výjimkou. Výstavu navštívili vedoucí představitelé a členové Českého svazu filatelistů, ruští krajané a místní obyvatelé – dohromady přes 50 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian