Mezinárodní soutěž „Talisman Světového festivalu mládeže a studenstva 2017“

Mezinárodní soutěž „Talisman Světového festivalu mládeže a studenstva 2017“

od 17. února do 3. dubna 2017.

Soutěž o vytvoření talismanu festivalu mládeže a studenstva bude trvat od 17. února do 3. dubna 2017.

Soutěže se mohou zúčastnit zájemci, kteří již dosáhli 18 let. Účast na soutěži je bezplatná. Hlavní podmínkou je, že práce bude reflektovat koncepci, úkoly a hodnoty Světového festivalu mládeže a studentstva, bude autorská a vytvořená speciálně pro festivalovou soutěž. Fotografie a kresby musí být vlastní, nesmí být převzaty z internetu.

V soutěžních pracích jsou nepřípustné odkazy na postranní zdroje, politická, náboženská a jiná propaganda, lživé informace, výzvy k národnostním sporům, pomluvy a osobní napadání, necenzurní výrazy a rovněž porušování autorských práv.

Fotografie a kresby musí odpovídat jednomu z následujících formátů: Jpeg, PSD, *.TIFF, *.BMP, *.PNG, *.JPG či *.GIF a celkově mít objem maximálně 1 MB. Účastník, který nahrává materiál, musí být jeho autorem.

Hodnocení soutěžních prací zahrnuje tři etapy: výběr z hlediska souladu s tematikou soutěže, výběr odborné poroty, jejímiž členy budou zástupci organizačního výboru, ředitelství, národního přípravného výboru a veřejní vyslanci festivalu a otevřené hlasování. 10 nejlepších prací bude umístěno na oficiálním webu russia2017.com a na sociálních sítích festivalu pro veřejné hlasování. Vítězem se stane většinou uznaný vítěz hlasování.

Oficiálními partnery soutěže jsou Svaz malířů Ruska a největší ruské univerzity s odpovídajícím zaměřením.

Přihlášky jsou přijímány do 15. března 2017 na e-mailu: symbol@russia2017.com

 

Tento článek je dostupný v: Russian