Prezentace ruského vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Prezentace ruského vzdělání  na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dne 14. února 2017 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci proběhla prezentace systému ruského vzdělání. Prezentace byla připravena a uskutečněna Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Vedoucí oddělení vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze Veronika Novoselovová podrobně pověděla o systému ruského vzdělání, o možnostech a podmínkách studia a stáží v Rusku. Seznámila též posluchače se zajímavými fakty ze studentského života a srovnala ruskou a českou statistiku v oblasti vzdělání.

Po ukončení prezentace Veronika Novoselovová odpověděla na četné dotazy studentů, kteří se zajímali jak o praktickou stránku života v Rusku, tak i o obsah učebních programů a možnosti získat práci během studia. Zajímala je i možnost složení zkoušky z ruského jazyka se získáním mezinárodního osvědčení v RSVK v Praze.

Na prezentaci ruského vzdělání přišlo více než 30 osob, jak z řad pedagogů, tak i studentů těch odborností, kde se studuje ruský jazyk, historie, kultura a ekonomika Ruska. Někteří studenti již byli v Rusku jako turisté a živě se zajímali o možnost jet na stáž. Část studentů již studovala v Rusku po loňské prezentaci a podělila se o dojmy se svými spolužáky. Vyjádřili přání opět jet studovat na ruské vysoké školy. Někteří studenti hned podali přihlášku ke studiu.

Vedení fakulty vyjádřilo naději na další spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a domluvilo se na pořádání dalších společných akcí v budoucnu.

Tento článek je dostupný v: Russian