Prezentace ruského vzdělání na 1. slovanském gymnáziu v Praze

Prezentace ruského vzdělání na 1. slovanském gymnáziu v Praze

Dne 7. února 2017 se na 1. slovanském gymnáziu v Praze konala prezentace systému ruského vzdělání a možností studia v Rusku. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Studenti s velkým zájmem sledovali prezentaci, na které se seznámili nejen se systémem vzdělání, ale i se státním zřízením Ruské federace, přírodními a kulturními památkami, ekonomikou, historií a kulturou Ruska.

Na setkání byli přítomni nejen čeští studenti, ale i ruští krajané, kteří se rozhodují, co budou studovat a kde. Část besedy byla proto věnována i srovnání českého a ruského školství.

Na akci vystoupily profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie Nižněgorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S. Kolobovová, vedoucí oddělení vědy a školství RSVK v Praze V. Novoselovová a ředitelka gymnázia T. Perglerová.

S vedením gymnázia bylo domluveno konání motivačních seminářů a vyučování pro české studenty, kteří si vybrali jako cizí jazyk ruštinu, návštěvy dnů otevřených dveří v RSVK studenty 1. slovanského gymnázia a dalších gymnázií ze Středočeského kraje. Projednávaly se i možnosti zahájení společných česko-ruských programů při všeobecném a odborném vzdělávání, distanční moduly přednášek z Ruska a Česka, poznávací zájezdy do Ruska, skládání mezinárodních certifikačních zkoušek z ruského a českého jazyka.

Setkání se těšilo velkému zájmu studentů i jejich učitelů. Studenti uvedli, že v tento den zjistili hodně nových a užitečných informací o Rusku a systému ruského vzdělání. Učitelé vyjádřili přání pokračovat ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a domluvili se na konání nových společných akcí.

Tento článek je dostupný v: Russian