Prezentace ruského vzdělání a činnosti Rossotrudničestva v Jeseníku

Prezentace ruského vzdělání a činnosti Rossotrudničestva  v Jeseníku

Dne 6. února 2017 se na gymnáziu města Jeseník konala prezentace Nižněgorodské oblasti a ruského vysokoškolského vzdělání. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie Nižněgorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S. Kolobovová vystoupila se zajímavou prezentací Nižního Novgorodu a Nižněgorodské oblasti. Důraz při tom kladla na blížící se Mistrovství světa ve fotbalu v roce 2018, který se bude konat i v Nižním Novgorodu, na ekonomiku, kulturní a turistické styky oblasti s Českem. Podrobně rovněž informovala o Lingvistické univerzitě, možnostech studia a stáží na ní, letních školách a společných vědeckých projektech.

Vedoucí oddělení vědy a školství RSVK v Praze V. Novoselovová seznámila hosty s ruským systémem školství, možnostech studia a stáží v Rusku.

Přítomní studenti se živě zajímali o dané téma a zadali mnoho otázek. Akce se zúčastnilo více než 90 osob, z nichž 50 studuje ruský jazyk jako povinný cizí jazyk a bude z něho skládat maturitu.

Po této akci se uskutečnilo setkání s vedením školy a učiteli ruského jazyka, kde se projednávaly otázky zvyšování kvalifikace učitelů v Rusku, účasti na akcích v RSVK v Praze a navazování partnerských vztahů s ruskými středními školami. Gymnáziu byly věnovány učebnice a metodické materiály z ruského jazyka, dárky aj.

Na gymnáziu působí kroužek RUR team, ve kterém se studenti pod vedením učitelů informatiky a fyziky zabývají elektronikou a sestavují roboty. Na setkání byla rovněž projednána možnost účasti kroužku na soutěžích v Rusku a prezentace robotů v RSVK v Praze.

Odpoledne se uskutečnilo setkání se zástupkyní starosty Jeseníku Z. Blišťanovou. Byly projednány otázky účasti města a zástupců místních firem na obchodním summitu v Nižním Novgorodu v září 2017 a organizace dnů Ruska v Jeseníku. S vedením města byla též domluvena spolupráce s RSVK v Praze a podpora společných vzdělávacích, hospodářských a kulturních rusko-českých projektů a možnost vytvoření partnerství s jedním z měst Nižněgorodské oblasti.

Poté za doprovodu pravoslavného kněze L. Kratochvíla účastníci navštívili pravoslavný chrám, který byl postaven z milodarů a za pomoci místních občanů na památku zahynulých válečných zajatců 2. světové války ze zajateckého tábora v Horní Lipové.

Tento článek je dostupný v: Russian