Vzpomínkový večer na básníka Alexandra Galiče v RSVK v Praze

Vzpomínkový večer na básníka Alexandra Galiče v RSVK v Praze

Dne 19. ledna 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil hudební večer „Balada o čistých rukách“, věnovaný vzpomínce na básníka A. Galiče. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Alexandr Arkadijevič Galič (1918 – 1977) byl ruský básník, dramaturg, scenárista, prozaik, autor a interpret vlastních písní. Od počátku 60. let XX. století si získal pověst autora a interpreta „písní – novel“, především tragikomického obsahu. Hlavními jeho tématy byly: vzpomínky a odpovědnost za minulost, čelení konformismu a svévoli. Od roku 1974 žil A. Galič v zahraničí. Zahynul 15. prosince 1977 v Paříži po úderu elektrickým proudem.

Významný český překladatel Milan Dvořák seznámil posluchače se životem básníka a představil své varianty českého překladu písní na verše A. Galiče.

M. Dvořák vystudoval Filologickou fakultu KU. Přeložil romány a básně A.S. Puškina a A.S. Gribojedova. Je též znám svými překlady do českého jazyka písní ruských autorů A. Galiče, B. Okudžavy, V. Vysockého aj.

Během večera M. Dvořák spolu s překladatelkou A. Hanusovou zazpívali písně Oblaka, Kopějka, Balada o čertovi aj. v českém jazyce.

Poté Dvořák povyprávěl o životě a díle Alexandra Galiče a zdůraznil, že díla barda jsou naplněna literárními citáty. Proto je pro překlad jeho veršů třeba mnoho číst a vědět.

Na závěr večera M. Dvořák pozval všechny přítomné na koncert, věnovaný životu a dílu Vladimira Vysockého, který se uskuteční 25. ledna v Křišťálovém sále RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian