Zahájení výstavy „Andělé míru“ v RSVK v Praze

Zahájení výstavy „Andělé míru“ v RSVK v Praze

Dne 14. ledna 2017 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala prezentace projektu a zahájení výstavy „Andělé míru“. Akce byla připravena organizačním výborem projektu, Asociací dětské umělecké tvorby Luka (ČR) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Hlavní myšlenkou mezinárodního uměleckého projektu „Andělé míru“ je propojení malířů z různých zemí a vytvoření mezinárodní výstavy, kterou bude tvořit 365 obrazů (jako je dnů v roce), věnovaných andělu strážnému, jenž pomáhá lidem v jejich životě a uchování míru na Zemi. Iniciátorkou projektu je Julie Ivanovová, která v roce 1997 zvítězila nad těžkou nemocí, když kreslila anděly jako dík za každý další prožitý den. Právě její obraz „Můj anděl! Vše o lásce v jeho vlasech“ se stal prvním obrazem sbírky a symbolem Andělů míru. Jedná se o nekomerční projekt a je realizován díky dobrovolným příspěvkům a pomoci jeho partnerů.

V Křišťálovém sále bylo vystaveno více než 60 obrazů malířů z Běloruska, Ruska, Slovenska, Francie, Česka a Chorvatska. Projektu se účastní jak profesionální malíři, tak i amatéři. Mnohé obrazy pomohly jejich autorům překonat těžká životní období.

Na zahájení výstavy vystoupil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který představil organizátory projektu a popřál návštěvníkům dobrou zábavu.

Poté vystoupil PR-ředitel mezinárodního projektu „Andělé míru“ O. Rovda (Krasnojarsk), který informoval o vzniku projektu a jeho cílech. Zdůraznil, že jako výsledek projektu je plánováno vytvoření muzea „Andělé míru“. Vedoucí Asociací dětské umělecké tvorby Luka X. Kovalová (Praha) pověděla návštěvníkům vernisáže o chystaném v roce 2017 vydání kalendáře „Andělé míru“ s dětskými ilustracemi, které asociace obdržela od dětí z celého světa.

Po oficiální části následovalo vystoupení žáků estrádního studia MIX pod vedením N. Progoninové.

V rámci výstavy byly organizovány umělecké dílny, kterých se zúčastnili děti a rodiče – návštěvníci výstavy. Celkem bylo tento den nakresleno 187 andělů strážných.

V galerii RSVK se konala výstava dětských kreseb z celého světa, z nichž některé byly zahrnuty do kalendáře „Andělé míru“.

První den konání výstavu navštívilo 500 osob. Byli to malíři a účastníci projektu, mimo jiné skupina 40 hostů z Chorvatska a skupina žáků z Permu.

Výstava potrvá do 31. ledna 2017.

Tento článek je dostupný v: Russian