Společný den absolventů ruských (sovětských) vysokých v RSVK v Praze

Společný den absolventů ruských (sovětských) vysokých v RSVK v Praze

Dne 6. prosince 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal Den absolventů ruských (sovětských) vysokých škol v ČR. Akce byla připravena Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol v ČR za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Předseda asociace V. Pick v úvodním proslovu jménem všech členů poblahopřál čestnému předsedovi Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a jejímu zakladateli S. Fišerovi k 80. výročí.

L. Gamza jménem Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR přivítal všechny absolventy a přítomné hosty. Zdůraznil aktivní účast absolventů ve společenském životě a spolupráci s RSVK, které letos oslaví 45. výročí. V něm absolventi ruských (sovětských) vysokých škol byli a jsou vítanými hosty. Předal S. Fišerovi diplom zastupitelství a dárek k jubileu.

Stanislav Fišer, český astrofyzik, politik, bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pověděl o letech svého studia na Fyzikální fakultě MSU, o své další profesionální a politické kariéře, o těch zkušenostech a poznatcích, které získal za dobu studia a pobytu v Rusku, o získaných přátelích a své rodině, kteří jej podporovali. Podrobně popsal svoji činnost v letech 1963-64 na výzkumné stanici „Vostok“ v Antarktidě, krátké působení na stanici „Mirnyj“ a svoji účast na programu „Interkosmos“.

Vyprávění doplnil vlastními diapozitivy, fotografiemi a rovněž promítl dokumentární film české televize „Puť na „Vostok“ (Cesta na „Vostok“), který byl natočen v roce 2011 na základě jeho osobních vzpomínek a archivu.

S. Fišer odpověděl na řadu dotazů, které se týkaly jak jeho profesionální činnosti, tak i práce v Antarktidě.

Na akci bylo přítomno asi 30 lidí z řad ruských krajanů a Čechů. Po přednášce měli všichni přítomní možnost během malého pohoštění pobesedovat v neformálním prostředí.

V rámci oslav 45. výročí RSVK v Praze všichni přítomní absolventi obdrželi suvenýry na památku.

Tento článek je dostupný v: Russian