Zahájení výstavy „Pruské cesty Karla IV.“ v RSVK v Praze

Zahájení výstavy „Pruské cesty Karla IV.“ v RSVK v Praze

Dne 1. prosince 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž výstavy „Pruské cesty Karla IV“., jež je věnována 700. výročí narození císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. Výstava je připravena Kaliningradským oblastním historicko-uměleckým muzeem ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a společností Praga Mystica, s.r.o.

Výstava „Pruské cesty Karla IV.“ vypovídá o málo známých a zajímavých stránkách rusko-české historie. Na výstavě jsou představeny kopie vyobrazení a fotografií muzejních exponátů z fondů Kaliningradského oblastního historicko- uměleckého muzea a rovněž ze sbírek společnosti Praga Mystica, s.r.o.

Výstavu zahájil zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin, který zdůraznil, že výstava se ve dnech 9.- 31. srpna 2016 konala na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech a od 13. do 18. listopadu ji mohli zhlédnout návštěvníci knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Poté poděkoval Kaliningradskému oblastnímu historicko-uměleckému muzeu a společnosti Praga Mystica za spolupráci a vyjádřil naději na její zdárné pokračování.

Zástupkyně ředitele Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea O. Ščeglovová pověděla o nejzajímavějších faktech a podotkla, že historie Kalinigradské oblasti je těsně spjata s Českem. Poděkovala všem, kdo se zúčastnil příprav výstavy a informovala o předběžných dohodách, týkajících se konání této výstavy v roce 2017 v Moskvě.

Ředitel společnosti Praga Mystica, s.r.o., B. Vurm podrobně povyprávěl o první cestě do Kaliningradu, seznámení se s muzeem, rozhodnutí udělat výstavu a ukázat ji v Česku.

Prezident České asociace rusistů J. Klapka se podělil o zážitky z cesty do Kalinigradské oblasti delegace českých žáků z Ústí nad Labem, již studují ruský jazyk. Podotkl, že během týdne mladí lidé v doprovodu zaměstnanců muzea navštívili mnoho zajímavých míst, včetně kříže sv. Adalberta (Vojtěcha) a jiných míst, spojených s historií Česka.

Po oficiálním zahájení zástupkyně ředitele Kaliningradského muzea odpověděla na mnoho otázek návštěvníků.

Výstava „Pruské cesty Karla IV“. bude v RSVK v Praze otevřena do 13. ledna 2017.

Tento článek je dostupný v: Russian