Oficiální stanovisko Rossotrudničestva k rezoluci Evropského parlamentu o práci s ruskými hromadnými sdělovacími prostředky

Oficiální stanovisko Rossotrudničestva k rezoluci Evropského parlamentu o práci s ruskými hromadnými sdělovacími prostředky

Přijetí této rezoluce není názornou ukázkou současných vztahů úředníků Evropského parlamentu k Rusku, ale k občanům vlastních zemí. Vždyť dokument, podpořený úředníky, je prakticky staví proti prostým obyvatelům Evropy.

Vzniká dojem, že tím, že fakticky zpřetrhali mezistátní a diplomatické vztahy, evropští úředníci usilují o to, aby zpřetrhali tradiční kulturní a dokonce příbuzenské vztahy, spojující Rusko a Evropu. V podstatě to svědčí o antinárodní politice Evropského parlamentu.

Rossotrudničestvo propaguje ruskou kulturu a ruský jazyk, ruské vzdělání, pracuje s mládeží a podporuje krajany. Rossotrudničestvo buduje a rozvíjí vztahy mezi prostými lidmi, vytváří tak osobité „lidské mosty“. Agentura se nezabývá propagandou.

Realizujeme všechny uvedené oblasti a podporujeme tak důvěryhodné vztahy se všemi lidmi, ať jsou z jakékoli země. Se všemi, kdo se zajímají o Rusko.

Jaká činnost je podle některých evropských úředníků nyní „přirovnávána“ k terorismu? Není právě rozhodnutí Evropského parlamentu odstoupením od tradičních evropských hodnot?

 „Zřejmě proto se nás bojí ti, kteří si v hlavě vytvořili agresivní obraz Ruska a nejsou ochotni naslouchat a uslyšet alternativní názory na Rusko,“ komentovala situaci vedoucí Rossotrudničestva L. N. Glebovová.

Tento článek je dostupný v: Russian