Konference o obchodní spolupráci Česka a zemí Euroasijského ekonomického svazu v RSVK v Praze

Konference o obchodní spolupráci Česka a  zemí Euroasijského ekonomického svazu v RSVK v Praze

Dne 23. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze konala mezinárodní konference „Stav a perspektivy spolupráce Česka se zeměmi Euroasijského ekonomického svazu“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR, Obchodním zastupitelstvím RF v ČR, Radou podnikatelů Česka pro spolupráci s Ruskem a českou společností Klub Rusko.

Konference se zúčastnili a vystoupili na ní: místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V. Filip, senátor J.Veleba, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR V. Kurdjukov, rada-vyslanec Kazašské republiky J. Chozeuli, konzulka Arménské republiky v ČR A. Avetisjan, obchodní zástupce RF v ČR S. Stupar, předseda vedení Rady podnikatelů pro spolupráci s Ruskem J. Struž, prezident Klubu Rusko Z. Zbytek a zástupci obchodních kruhů ČR.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij na plenárním zasedání konference zdůraznil, že „rok od roku roste u českých partnerů zájem o toto téma“, protože EAES «je silné mezinárodní sdružení, jež má ohromný potenciál“.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V. Filip podtrhnul, že charakter české ekonomiky je zaměřen na export. Dále řekl, že velká část exportu země byla donedávna orientována na Rusko a země, které jsou součástí EAES. Uvedl, že politické sankce působí české ekonomice velké problémy.

Obchodní zástupce RF v ČR S. Stupar vyjádřil domněnku, že vrchol pádu obchodních vztahů mezi RF a ČR proběhl v tomto roce. Rovněž se domnívá se, že od příštího roku může začít jejich pomalý růst.

Prezident společnosti BRISK Tábor pověděl o dobrých zkušenostech své firmy při vytváření podniku a začátku výroby zápalných svíček pro automobily v ruském městě Togliatti.

Zástupce energetického konsorcia CZET V. Uher informoval o přípravě české strany na EXPO 2017 v Kazachstánu a rovněž o přípravě na setkání českých a kazašských energetiků, kde se budou projednávat české zkušenosti ohledně přechodu na alternativní zdroje energie.

Předseda vedení Rady podnikatelů pro spolupráci s Ruskem J. Struž vyzval přítomné, aby více popularizovali úspěšné zkušenosti s Ruskem a jinými státy EAES.

Všichni účastníci konference zdůraznili nutnost překonání překážek, které nyní existují a potřebu co nejrychlejšího vytváření úspěšné a dynamické ekonomické spolupráce a výměny zboží mezi zeměmi EAES a Českem.

Odpoledne proběhlo v rámci konference zasedání 3 kulatých stolů: «Rozvoj meziregionálních vztahů České republiky a zemí EAES» (Z. Zbytek); «Ruský jazyk— jazyk mezinárodní komunikace» (předseda České asociace rusistů J.Klapka) a «Мezinárodní spolupráce v oblasti školství a kultury» (prezidentka kulturního institutu Klíč A. Jevsinová).

 

Tento článek je dostupný v: Russian