Ruští a čeští vědci projednali „Projekt NIKA – okno do mikrosvěta“

Ruští a čeští vědci projednali „Projekt NIKA – okno do mikrosvěta“

Dne 27. října 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl „Projekt NIKA – okno do mikrosvěta“. Akce byla organizována regionálním centrem ruské korporace pro jadernou energii „Rosatom“ v centrální Evropě, společností Essential Communikation, s.r.o., a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Účastníky kulatého stolu byli ruští a čeští fyzikové, matematici a odborníci v oblasti zrychlení elementárních částic. Mezi nimi byla delegace 6 ruských vědců a odborníků včele se zástupcem ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV) Richardem Lednickim. Projednali realizaci projektu NIKA, jehož základem je obnovení prvních okamžiků vzniku vesmíru.

Kulatý stůl zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal české a ruské vědce a další hosty. Zdůraznil důležitost realizace projektu v kontextu mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a školství. Podotknul, že „fundamentální výzkum v jaderné fyzice je tou oblastí, ve které se spolupráce ruských a českých vědců rozvíjí velmi plodně“.

Moderátor kulatého stolu, vedoucí Institutu experimentální a aplikované fyziky ČVUT I. Štekl pověděl o účasti českých vědců a odborníků při realizaci projektu NIKA.

Vedoucí projektu NIKA, profesor R. Lednicki informoval o cílech megaprojektu NIKA (Nuclotron-based Ion Collider Facility). Je to collider protonů a těžkých iontů, který se od 25. března 2016 vytváří v Dubně.

Vedoucí oddělení vysoce vodivých magnetů v Laboratoři fyziky vysokých energií SÚJV S. Kostromin vystoupil s prezentací Vysoce vodivých technologií SÚJV.

O statutu mnoha účelového detektoru v komplexu NIKA pověděl vedoucí stejné laboratoře V. Golovatjuk.

Přední vědecký pracovník Vědecko-výzkumného institutu neorganických materiálů akademika Bočvara, akademik RAV V. Pancyrnyj  ve svém vystoupení sdělil, že pro collider NIKA je již vytvořeno více než 300 km vysoce vodivých elementů. Pověděl o podpoře projektu společností Rosatom i o aplikovaných zájmech ruské jaderné společnosti.

Náměstek hlavního inženýra Laboratoře vysokých energií SÚJV N. Topilin se podělil o informace ohledně spolupráce českých a ruských vědců v rámci megaprojektu NIKA.

Vedoucí studijního centra SÚJV S. Pakuljak se podrobně pozastavil na otázkách mezinárodní spolupráce vědců, pověděl o možnostech stáží v institutu a o tom, za jakých podmínek zde mohou pokračovat ve studiu čeští studenti.

Kulatého stolu v RSVK v Praze se zúčastnilo více než 60 českých odborníků. Mezi nimi bylo 10 korespondentů místních novin a časopisů, rozhlasu a televize, kteří se zajímají o projekt NIKA.

Po zasedání měli hosté možnost spolu pobesedovat u šálku čaje a podělit se o své dojmy z vyslechnutých referátů.

V rámci prezentace projektu měli R. Lednicki a S. Pakuljak 26. října přednášku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a V. Pancyrnyj  na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

Tento článek je dostupný v: Russian