Den ruského jazyka a kultury v RSVK v Praze

Den ruského jazyka a kultury v RSVK v Praze

Ve dnech 20.- 26. října 2016 se v rámci realizace federálního programu „Ruský jazyk“ ve velkých českých městech  – Praze, Brně, Karlových Varech a Hradci Králové uskutečnil Festival ruského jazyka a kultury. Festival byl organizován ruskou univerzitou „Sinergija“ a českou společenskou organizací Mezinárodní kulturní institut Klíč za informační podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Dne 22. října se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal Den ruského jazyka a kultury. Prezidentka Mezinárodního kulturního institutu Klíč A. Jevsinová představila divákům hosty festivalu a členy poroty. Zahájení se zúčastnil Hrdina Ruska, kosmonaut A. Lazutkin, který pověděl o popularitě ruského jazyka ve světě. Zdůraznil, že oficiálním jazykem na vesmírné stanici je angličtina, ale všichni kosmonauté se učí i ruštinu. Předseda České asociace rusistů J. Klapka povyprávěl o dávných tradicích studia ruského jazyka v Česku a připomněl, že letos uplynulo 50 let od vzniku soutěže „Ars Poetika, Puškinův památník“. Popřál všem účastníkům hodně úspěchů. Poté se vedoucí mezinárodního oddělení univerzity „Sinergija“ M. Kudinov podělil o své zkušenosti v pořádání podobných festivalů v různých zemích a pověděl o využití ruského jazyka v zemích Blízkého a Středního východu a v Africe.

Hlavní akcí Dne ruského jazyka a kultury byl festival ruského divadla „Podmostki“. Dvě dětská divadla – divadelní studio při rusko-českém Gymnáziu Veda (Praha) a dětské divadlo „Pinocchio“ (Karlovy Vary) předvedla úryvky ze známých představení „Vrednyje sověty“ a „Buratino“. Poté následoval koncert studia MIX. Všichni účastníci obdrželi diplomy a dárky.

V Křišťálovém sále  RSVK se uskutečnil seminář „Pro přátelství neexistují hranice“ pro učitele ruského jazyka, studenty a jejich rodiče. Vedoucí kurzů RJ při RSVK v Praze zájemce seznámila s činností kurzů, s pravidly složení zkoušky z RJ se získáním osvědčení aj.  Předseda České asociace rusistů J. Klapka představil sborník ruských písní, vydaný před 2 lety. Pověděl o vlivu kozáckých, ruských a ukrajinských písní na rozvoj evropské hudební kultury a zazpíval za doprovodu kytary několik písní. Profesorka katedry slovanských jazyků Univerzity Cyrila a Metoděje S. Marková organizovala dílny o technice řeči a ukázala cvičení, která jsou schopna zahraničním studentům pomoci naučit se hovorovou ruskou řeč.

V rámci dne se uskutečnila soutěž jídel ruské kuchyně, které se zúčastnily restaurace a kavárny z Prahy.

Proběhla též soutěž „Najdi chybu“ ve znalostech ruského jazyka a o nejlepší kresbu na asfaltu.

Během dne ve foyeru RSVK probíhala prodejní výstava ruských knih pro děti a dospělé.

Den ruského jazyka a kultury v Praze navštívilo asi 500 osob, mezi nimi ruští krajané, děti z dvoujazyčných rodin, žáci a studenti ruských škol v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian